وبلاگ
صحافی چیست؟ انواع صحافی کتاب
کتاب چیست؟ انتشار کتاب چیست؟ چاپ کتاب چیست؟ انواع چاپ کتاب چیست؟ صحافی کتاب چیست؟ مراحل روند تولید کتاب چیست؟ چگونه کتاب بنویسیم و منتشر کنیم؟ خود-انتشاری چیست؟ چگونه خودمان کتاب بسازیم؟ اینها سئوالاتی است که در وبلاگ انتشارات ترجمک ...
Persian to English and English to Persian translation services
ترجمه چیست؟ مترجم کیست؟ مترجم عمومی کیست؟ مترجم تخصصی کیست؟ مترجم فنی کیست؟ ترجمه عمومی چیست؟ ترجمه تخصصی چیست؟ ترجمه فنی چیست؟ تفاوت ترجمه تخصصی با ترجمه عمومی چیست؟ آیا ترجمه فنی همان ترجمه تخصصی است؟ اینها نمونه سئوالاتی است ...
کتاب چیست
کتاب چیست؟ نویسنده کیست؟ مولف کیست؟ مترجم کیست؟ نقش ادیتور در تولید کتاب چیست؟ نقش ناشر در تولید کتاب چیست؟ چگونه کتاب نوشته و منتشر می شود؟ انواع کتاب چیست؟ کتاب ها چگونه دسته بندی می شوند؟ این سئوالات در ...
۴-colour-printing-process-01
چاپ چیست؟ نشر چیست؟ فرآیند چاپ و نشر کتاب چگونه است؟ چاپ ایبوک با چاپ فیزیکی چه تفاوتی دارد؟ تفاوت چاپ افست با چاپ دیجیتال در چیست؟ چگونه کتاب بنویسیم و منتشر کنیم؟ ترجمه کتاب چگونه منتشر می شود؟ اینها ...
Paper-Weight-Guide-01
چاپ چیست؟ نشر چیست؟ چاپ و انتشار کتاب چگونه انجام می شود؟ چه نوع کاغذی برای چاپ کتاب مناسب است؟ برای کتاب های دانشگاهی از چه نوع کاغذی استفاده می شود؟ برای چاپ افست و چاپ دیجیتال چه نوع کاغذی ...
انواع چاپ کتاب
چاپ چیست؟ پرینت چیست؟ انواع چاپ چیست؟ انواع چاپ کتاب کدامند؟ انواع چاپ کتاب دردسترس و امروزی چیست؟ برای چاپ کتاب چه نوع پرینتی مناسب است؟ چاپ افست چیست؟ چاپ دیجیتال چیست؟ آیا چاپ افست برای انتشار ترجمه کتاب مناسب ...
Persian to English and English to Persian translation services
کتاب چگونه تولید می شود؟ چاپ کتاب چیست؟ چه اقداماتی برای منتشر کردن کتاب لازم است؟ مراحل فرآیند چاپ کتاب چیست؟ چگونه کتاب بنویسیم و چاپ کنیم؟ طریقه ساختن کتاب به صورت دستی چگونه است؟ یک کتاب خوب چه مشخصاتی ...
what-is-Lithography-01
ترجمه چیست؟ تالیف و ترجمه کتاب چیست؟ کتاب چیست؟ نشر کتاب چیست؟ چاپ کتاب چیست؟ انواع چاپ و انتشار کتاب چیست؟ چاپ افست چیست؟ چاپ دیجیتال چیست؟ تفاوت چاپ افست و دیجیتال چیست؟ چگونه کتاب بنویسیم و منتشر کنیم؟ لیتوگرافی ...
Persian to English and English to Persian translation services
چاپ افست چیست؟ چاپ افست دیجیتال چیست؟ تفاوت چاپ افست و دیجیتال چیست؟ چاپ افست چه کاربردی دارد؟ فرآیند چاپ افست چگونه است؟ مزایا و معایب چاپ افست چیست؟ مهمترین محصولات و کاربردهای چاپ افست چیست ؟ اینها از جمله ...
Persian to English and English to Persian translation services
قالب انتشار کتاب چیست؟ حاشیه پرتی یا بلید کتاب چیست؟ چگونه کتاب خود را قالب بندی کنیم؟ حاشیه های کتاب را چطور محاسبه کنیم؟ حاشیه ای که برای برش در نظر گرفته می شود چه می نامند؟ قالب آماده کتاب ...
1 2 3 9
توسط
تومان