طراحی جلد
book-cover-design-services-10
آیا می دانید یک کتاب چگونه تولید می شود؟ مراحل آماده سازی کتاب برای چاپ چیست؟ چگونه کتابی بنویسیم و چاپ کنیم؟ اقدامات لازم برای چاپ و انتشار کتاب چیست؟ چاپ کتاب به چه شکل انجام می شود؟ جلد کتاب ...
Write-Good-Book-Title-01
مراحل ترجمه کتاب چیست؟ مراحل چاپ کتاب چیست؟ ویژگی های یک عنوان خوب چیست؟ چگونه عنوان خوبی برای کتاب خود انتخاب کنیم؟ عنوان کتاب بایستی چه مشخصاتی داشته باشد؟ آیا قاعده یا قانون خاصی برای تعیین عنوان کتاب وجود دارد؟ ...
مولف برای نوشتن یک کتاب زحمت زیادی می کشد. مترجم وقت زیادی برای ترجمه کردن یک کتاب هزینه میکند. اما مولف و مترجم کتاب مایلند کتاب آنها تا سر حد امکان در دسترس عده بیشتری قرار گیرد و نسخه های ...
طراحی جلد کتاب توسط طراحان حرفه ای دنیای طراحی  و گرافیک
طراحی پشت جلد چیست؟ چرا کتاب به طرح پشت جلد مرتبط و زیبا نیاز دارد؟ هدف از طراحی پشت جلد کتاب چیست؟ طرح پشت جلد کتاب بایستی چه مشخصاتی داشته باشد؟ چه کسانی می توانند طراحی جلد کتاب را انجام ...
principal-book-cover-design
اصول طراحی جلد کتاب های دانشگاهی کتاب دانشگاهی چیست؟ تفاوت کتاب های آکادمیک و عمومی در چیست؟ طراحی جلد کتاب دانشگاهی چه مشخصاتی دارد؟ طراحی جلد کتاب دانشگاهی و غیر داستانی مستلزم دقت بیشتری است. برخلاف کتاب های داستانی و ...
The-Back-of-Book-Cover-01
راهنمای طراحی جلد پشتی حرفه ای و مدرن کتاب چگونه جلد پشتی کتاب را طراحی کنیم؟ آیا می دانید جلد کتاب چیست؟ جلد کتاب از چند بخش تشکیل شده است؟ اجزای پشت جلد کتاب کدامند؟ اجزای جلد پشتی کتاب کدامند؟ ...
توسط
تومان