ترویج
Persian to English and English to Persian translation services
کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات پرستاری نویسنده: هلوی کینگاس، کریستینا میکونن، ماریا کاریاینن ترجمه: دکتر حسین کیخا زیر نظر: دکتر عیسی محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس لینک دانلود کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات علوم پرستاری کتاب تحلیل محتوا در ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی دانلود کتاب پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – اختلا
دانلود کتاب پرستاری اعصاب برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم اعصاب دانلود کتاب پرستاری اعصاب: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری ایمنی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ایمنی دانلود کتاب پرستاری ایمنی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری تنفس برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفس دانلود کتاب پرستاری تنفس: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری قلب و عروق برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق دانلود کتاب پرستاری قلب: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی ...
Persian to English and English to Persian translation services
دانلود کتاب ونتیلاتور مخصوص کارکنان علوم پزشکی شاغل در بخش های مراقبت ویژه، بخش اورژانس، کارکنان فوریت های پزشکی، تمامی پرسنلی که با اینتوبه کردن بیمار و وصل کردن ونتیلاتور و تهویه مکانیکی نیاز دارند. این کتاب طریقه تنظیم ونتیلاتور و رفع آلارم های ونتیلاتور را آموزش می دهد.
Persian to English and English to Persian translation services
روش های تحقیق کمّی در علوم تربیتی نویسنده: سعیدی مک رونی، مارگارت کریستین مرگا، جولیا الیزابت موریس ترجمه: مروت گیوی لینک دانلود کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی: به کتاب اجرای تحقیقات کمّی در ...
دانلود کتاب بهداشت روان
پرستاری بهداشت روان: جلد سوم مشکلات اجتماعی و عاطفی جاری نویسنده: شیلا ال. ویدبک مترجم: فاطمه حاصلی، آمنه پیراینده (کارشناسان ارشد پرستاری) لینک دانلود کتاب پرستاری بهداشت روان: مشکلات اجتماعی و عاطفی جاری، جلد سوم در گذشته مددجویان مبتلا به ...
1 2 3
توسط
تومان