کتاب داده پردازی با جاوا اسکریپت

دانلود کتاب داده پردازی با جاوا اسکریپت

جاواسکریپت برای علوم داده و داده پردازی

تجزیه و تحلیل داده بزرگ با جاواسکریپت

نویسنده: مایا گانز، توبی هودجز، گرگ ویلسون

ترجمه: مهندس ناصر احتشام فر

کتاب داده پردازی با جاوا اسکریپت (جاواسکریپت) بصورت مختصر و مفید و با مثال های عینی به آموزش داده پردازی و تجزیه و تحلیل داده ها با جاواسکریپت می پردازد. در این مسیر چندین کتابخانه مفید جاوا اسکریپت معرفی شده و کاربرد آنها از طریق مثال بحث می شود. این کتاب توسط مهندس ناصر احتشام فر، کارشناس ارشد مدیریت منابع اطلاعاتی ترجمه شده است.

جاواسکریپت و علوم داده

امروزه داده، مدیریت داده، تجزیه و تحلیل داده ماهیت بین بخشی و بین حرفه ای پیدا کرده است. افراد زیادی از محققان، درمانگران و مدرسان گرفته تا صاحبنظران و متخصصان حوزه آمار، علوم کامپیوتر، علوم شناختی و مدیریت، تحلیل گران اقتصادی و بیش از گذشته، دانشجویان با داده بزرگ سروکار دارند.

هرچند نرم افزارهای قدرتمندی از قبیل R، IBM SPSS، nView و مانند اینها برای کار با داده بزرگ در دسترس است، همچنین پروتکل های متعددی از قبیل یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، داده کاوی و غیره برای پاکسازی و تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شده است؛ بسیاری از محققان و دانشجویان مجبورند که اپلیکیشن تجزیه و تحلیل داده را خودشان کدنویسی کنند.

همچنین بسیاری از شرکت ها و موسساتی که با داده بزرگ سروکار دارند، ترجیح می دهند که از برنامه های اختصاصی و سفارشی سازی شده برای رسیدگی به داده های خود استفاده کنند. تجزیه و تحلیل داده به صورت اختصاصی و سفارشی مستلزم کد نویسی و تهیه اپلیکیشن های سمت سرور و مددجوی اختصاصی است.

در این کتاب استفاده از جاواسکریپت (جاوا اسکریپت) و کتابخانه های جاواسکریپت از قبیل دیتا-فورج (Data-Forge)، ریکت (React)، بابل (Babel)، باندلر (Bundler)، پارسل (Parcel)، وگا-لایت (Vega-Lite)، اکسپرس (express)، موچا (Mocha)، چیریو (cheerio) برای بدست آوردن داده ریموت و محلی، ایجاد سرور و اپلیکیشن، نمایش بصری داده ها از قبیل رسم دیاگرام، نمودار و جداول، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ آموزش داده شده است.

مطالب کتاب با معرفی جاواسکریپت، ویژگی های پایه، توابع و فراخوان توابع، اشیاء و کلاس های جاوا اسکریپت شروع شده، به ساخت صفحات وب ایستا و پویا پرداخته، سپس نمایش بصری داده ها از طریق پیمان ها و وبسایت های تعاملی را آموزش داده است.

در مرحله بعد مدیریت داده، ایجاد سرور و تست سرور، استفاده از دیتا فورج و سایر کتابخانه های جاواسکریپت مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ها را بحث کرده است و کلیه آموخته ها را در فصل ۱۵ در قالب پروژه کپستون به طور عملی به امتحان گذاشته است و نکات کلیدی و مطالب مهم مرتبط در قالب ضمیمه های کتاب مطرح شده است.

در این کتاب سعـی شده که استفاده از زبان جاوا اسکریپت برای تجزیه و تحلیل داده بزرگ و بخصوص کار با بانک های اطلاعاتی بزرگ به شیوه هوشمند و با استفاده از کتابخانه های جاوا اسکریپت آموزش داده شود.


فهرست مندرجات کتاب جاواسکریپت برای علوم داده و داده پردازی

فصل ۱- مقدمه ای بر جاواسکریپت پیشرفته

۱-۱ مخاطبان این کتاب
۲-۱ نویسندگان کتاب
۳-۱ آماده شدن برای مطالعه کتاب
۴-۱ تمرینات فصل یک
۵-۱ نکات کلیدی

فصل ۲- ویژگی های پایه

۱-۲ برنامه سلام به دنیا
۲-۲ انواع داده پایه جاواسکریپت
۳-۲ جریان کنترل
۱-۳-۲ فرمت کردن رشته ها
۲-۳-۲ اشیاء
۳-۳-۲ توابع
۴-۳-۲ ماژول ها
۴-۲ تمرینات فصل دو
۵-۲ نکات کلیدی

فصل ۳- فراخوان تابع بازگشتی

۱-۳ پشته فراخوانی
۲-۳ توابع تابع ها
۳-۳ توابع بی نام
۴-۳ برنامه نویسی تابعی
۵-۳ خاتمه یا بستن
۶-۳ تمرینات فصل سه
۷-۳ نکات کلیدی فصل

فصل ۴- اشیا و کلاس ها

۱-۴ انجام کار با دست
۲-۴ کلاس ها
۳-۴ وراثت
۴-۴ تمرینات فصل چهار
۵-۴ نکات کلیدی

فصل ۵- HTML و CSS

۱-۵ قالب بندی (فرمت)
۲-۵ متن در HTML
۳-۵ صفحات HTML
۴-۵ خصیصه ها
۵-۵ لیست ها
۶-۵ جداول
۷-۵ لینک ها
۸-۵ تصاویر
۹-۵ صفحات سبک آبشاری (CSS)
۱۰-۵ بوت استرپ
۱۱-۵ تمرینات فصل پنجم
۱۲-۵ نکات کلیدی

فصل ۶- دستکاری صفحات وب

۱-۶ شمارش پاراگراف ها
۲-۶ ایجاد فهرست مندرجات
۳-۶ لیست قابل مرتب کردن
۴-۶ درج منابع
۵-۶ یک ساعت زمان واقعی
۶-۶ تمرینات فصل ۶
۷-۶ نکات کلیدی

فصل ۷- صفحات پویا

۱-۷ سلام دنیا
۲-۷ JSX
۳-۷ خلق کامپوننت
۴-۷ کار با پارسل
۵-۷ فایل های چندگانه
۶-۷ تمرینات فصل هفت
۷-۷ نکات کلیدی

فصل ۸- نمایش بصری داده

۱-۸ وگا-لایت
۲-۸ نصب محلی
۳-۸ تمرینات فصل هشت
۴-۸ نکات کلیدی فصل

فصل ۹- پیمان (PROMISE)

۹-۱ صف اجرا
۲-۹ پیمان (PROMISES)
۳-۹ بکارگیری پیمان ها
۴-۹ ASYNC و AWAIT
۵-۹ تمرینات فصل
۶-۹ نکات کلیدی

فصل ۱۰- وبسایت تعاملی

۱-۱۰ اما این کار نمی کند
۲-۱۰ مدل و نما
۳-۱۰ بدست آوردن داده
۴-۱۰ تمرینات فصل ده
۵-۱۰ نکات کلیدی

فصل ۱۱- مدیریت داده

۱-۱۱ قالب های داده
۲-۱۱ دو نیمه کردن داده ها
۳-۱۱ مدیر داده
۴-۱۱ تمرینات فصل یازده
۵-۱۱ نکات کلیدی

فصل ۱۲- ایجاد سرور

۱-۱۲ HTTP
۲-۱۲ سلام اکسپرس
۳-۱۲ رسیدگی به چندین مسیر
۴-۱۲ ارسال فایل از دیسک
۵-۱۲ انواع محتوا
۶-۱۲ تمرینات فصل دوازده
۷-۱۲ نکات کلیدی

فصل ۱۳- تست کردن

۱-۱۳ معرفی MOCHA
۲-۱۳ بازساختاری
۳-۱۳ تست کردن سرور
۴-۱۳ چک کردن HTML
۵-۱۳ تمرینات فصل سیزده
۶-۱۳ نکات کلیدی

فصل ۱۴- استفاده از دیتا فورج

۱-۱۴ کارهای ساده
۲-۱۴ انجام محاسبات
۳-۱۴ زیرمجموعه ها
۴-۱۴ تجمیع
۵-۱۴ در دنیای واقعی
۶-۱۴ تمرینات فصل چهارده
۷-۱۴ نکات کلیدی

فصل ۱۵- پروژه کپستون

۱-۱۵ مدیر داده
۲-۱۵ سرور
۳-۱۵ API
۴-۱۵ نمایش
۵-۱۵ جداول
۶-۱۵ نمودار
۷-۱۵ اجرای آن
۸-۱۵ تمرینات فصل پانزده
۹-۱۵ نکات کلیدی

ضمائم

ضمیمه الف – خلاصه کتاب
ضمیمه ب – کتابشناسی
ضمیمه ج – واژه نامه
ضمیمه د – مجموعه نکات کلیدی کتاب
ضمیمه ه – مشکلات نسخه های قدیمی جاواسکریپت
ضمیمه و – عبارات معمول
ضمیمه ز – یاداشت برداری
ضمیمه ح – سرورهای قابل بسط
ضمیمه ط – استفاده از بانک اطلاعاتی
ضمیمه ی – انتقال
ارسال دیدگاه
توسط
تومان