کتاب اصول تهویه مکانیکی

اصول تهویه مکانیکی اورژانس و فوریت ها

اصول تهویه مکانیکی

در بخش اورژانس و فوریت های پزشکی

نویسنده: سوزان ویلکاکس، آنی ایدین، ایو مارکولینی

ترجمه: گروه ترجمه پزشکی ترجمک، مروّت گیوی

در این کتاب اصول تهویه مکانیکی در محیط های اورژانس (Mechanical Ventilation In Emergency Settings) بحث شده است و درمان بیماران از زمان لوله گذاری تا انتقال به بخش ICU پوشش داده شده است. در این کتاب مفاهیم کلیدی فیزیولوژیک مرتبط با تهویه مکانیکی معرفی شده و اصول مبتنی بر شواهد تهویه مکانیکی بیماران بازنگری شده است.

اصول تهویه مکانیکی

در این کتاب مدیریت تهویه مکانیکی بیماران بحرانی و بدحال مبتلا به اختلالات و وضعیت های همزمان و چندگانه که به بخش اورژانس مراجعه می کنند؛ بویژه مبتلایان سندرم دیسترس حاد تنفسی، آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه و مبتلایان سکته مغزی و آسیب های تروماتیک مغز؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کتاب با مرور ترمینولوژی و تعریف واژگان شروع، سپس پاتوفیزیولوژی و فیزیولوژی مربوطه بحث شده است. سپس به تبیین استفاده از ونتیلاتور در مدهای مختلف تهویه، فشارهای ونتیلاتور، معرفی صفحه نمایش ونتیلاتور، انواع تنظیمات تهویه مکانیکی و همچنین اقدامات مشکل زدایی در مواجهه با آلارم دستگاه ونتیلاتور پرداخته شده است. سپس کتاب با معرفی چند مورد با بیماری های رایج بخش اورژانس و مدهای تهویه و مفاهیم کلیدی متنوع خاتمه داده شده است.

کتاب تهویه مکانیکی در طب اورژانس یک مرجع ضروری برای درمانگران بخش اورژانس از پزشکان EM تا تنفس درمانگران و پرستاران و سایر پرسنل درمانی است. پرسنل فوریت های پزشکی، پرستاران خارج بیمارستانی و درمانگاهها و بیمارستان ها به مطالعه این کتاب نیاز دارند.

دانلود یک نمونه از کتاب اصول تهویه مکانیکی

 

فهرست مطالب کتاب تهویه مکانیکی در طب اورژانس

کتاب تهویه مکانیکی در طب اورژانس در ۱۳ فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:


فهرست مندرجات این کتاب عبارتست از:

فصل ۱: مقدمه

مقدمه ای بر تهویه مکانیکی

فصل ۲: واژگان و تعاریف آنها

اساس ونتیلاتور
اصطلاحات فیزیولوژیک
فازهای تنفس مکانیکی
تنظیمات ونتیلاتور
حالات (مد) ونتیلاتور
حالات معمول تهویه
منابع پیشنهادی

فصل ۳: مرور فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی

تبادل گازی
مشکلات اکسیژناسیون
هیپوکسمی
انقباض عروقی هیپوکسیک
آتلکتازی و بکارگیری مجدد
مشکلات تهویه
کمپلیانس و مقاومت راه هوایی
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

فصل ۴ – حمایت تنفسی غیرتهاجمی

تجویز اکسیژن
نازال کنیولا جریان بالا
تهویه فشار مثبت غیرتهاجمی
منابع فصل

فصل ۵- مدهای تهویه مکانیکی تهاجمی

مدهای تهویه تهاجمی
فشارها در ونتیلاتور
منابع فصل
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

فصل ۶- استفاده از نمایشگر دستگاه ونتیلاتور

صفحه نمایشگر ونتیلاتور
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

فصل ۷ – قراردادن بیمار تحت ونتیلاتور

پیش بینی تغییرات فیزیولوژیک
تنظیم کردن ونتیلاتور
تنظیمات پس از شروع تهویه مکانیکی
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

فصل ۸ – اختلالات خاص: سندرم دیسترس حاد تنفسی

سندرم دیسترس حاد تنفسی
مانورهای بکارگیری مجدد
بلوک عصبی عضلانی
منابع فصل

فصل ۹ – شرایط خاص: آسم و COPD

آسم و بیماری مزمن انسدادی ریه
بیماری مزمن انسدادی ریه
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

فصل ۱۰ – شرایط خاص: آسیب های نورولوژیک

آسیب های نورولوژیک
آسیب های تروماتیک مغزی
سکته مغزی ایسکمیک
خونریزی داخل جمجمه
صرع مقاوم
منابع مورد استفاده

فصل ۱۱ – مشکل گشایی بیمار تحت تهویه

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

فصل ۱۲ – مطالعات موردی بیماران تحت تهویه مکانیکی

بیمار ۱
بیمار ۲
بیمار ۳
بیمار ۴
پاسخ سئوالات مطالعات موردی
بیمار ۱
بیمار ۲
بیمار ۳
بیمار ۴
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

فصل ۱۳ – نتیجه گیری و مفاهیم کلیدی

بحث و نتیجه گیری و مفاهیم کلیدی

منابع مورد استفاده کتاب اصول تهویه مکانیکی در بخش اورژانس و فوریت های پزشکی:

 • ۱- Archambault PM. t-Onge M. Invasive and noninvasive ventilation in the emergency department. Emerg Med Clin North Am. 2012;30(2):421–۴۹. ix.
 • ۲- ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, et al. Acute respiratory distress syndrome: the berlin definition. JAMA. 2012; 307:2526–۳۳.
 • ۳- Cabrini L, Landoni G, Oriani A, et al. Noninvasive ventilation and survival in acute care settings: A comprehensive systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care Med. 2015; 43:880–۸.
 • ۴- Chacko B, Peter JV, Tharyan P, et al. Pressure-controlled versus volume-controlled ventilation for acute respiratory failure due to acute lung injury (ALI) or acute respiratory distress syndrome (ARDS). Cochrane Database Syst Rev. 2015;1:CD008807.
 • ۵- Damiani E, Adrario E, Girardis M, et al. Arterial hyperoxia and mortality in critically ill patients: a systematic review and meta- analysis. Crit Care. 2014; 18:711.
 • ۶- Frat JP, Thille AW, Mercat A, Girault C, Ragot S, Perbet S, et al; FLORALI Study Group; REVA Network. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med. 2015;372(23):2185–۹۶.
 • ۷- Guerin C, Reignier J, Richard JC, et al. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2013; 368:2159–۶۸.
 • ۸- Helmerhorst HJ, Roos-Blom MJ, van Westerloo DJ, et al. Association between arterial hyperoxia and outcome in subsets of critical illness: a systematic review, meta-analysis, and meta- regression of cohort studies. Crit Care Med. 2015; 43:1508–۱۹.
 • ۹- Keenan JC, Formenti P, Marini JJ. Lung recruitment in acute respiratory distress syndrome: what is the best strategy? Curr Opin Crit Care. 2014; 20:63–۸.
 • ۱۰- Murray MJ, DeBlock H, Erstad B, et al. Clinical practice guide- lines for sustained neuromuscular blockade in the adult critically ill patient. Crit Care Med. 2016; 44:2079–۱۰۳.
 • ۱۱- Page D, Ablordeppey E, Wessman BT, Mohr NM, Trzeciak S, Kollef MH, Roberts BW, Fuller BM. Emergency department hyperoxia is associated with increased mortality in mechanically ventilated patients: a cohort study. Crit Care. 2018;22(1):9.
 • ۱۲- Papazian L, Forel JM, Gacouin A, et al. Neuromuscular block- ers in early acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2010; 363:1107–۱۶.
 • ۱۳- Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R, et al. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicenter randomized controlled trial. Lancet. 2009; 374:1351–۶۳.
 • ۱۴- Rose L, Gerdtz MF. Review of non-invasive ventilation in the emergency department: Clinical considerations and management priorities. J Clin Nurs. 2009; 18:3216–۲۴.
 • ۱۵- Slutsky AS, Ranieri VM. Ventilator-induced lung injury. N Engl J Med. 2013; 369:2126–۳۶.
 • ۱۶- The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2000;342(18):1301–۸.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان