چالش های ارزیابی کیفی ترجمه کتاب

ترجمه تخصصی کتاب فارسی به انگلیسی

ترجمه چیست؟ ترجمه کتاب چیست؟ تفاوت ترجمه کتاب پزشکی و ترجمه کتاب فنی و مهندسی چیست؟ کتاب های نظامی چگونه ترجمه می شوند؟ اما چگونه کیفیت ترجمه کتاب را ارزیابی کنیم؟ در کنترل کیفی ترجمه کتاب چه عواملی را باید در نظر داشت؟ ارزیابی کیفیت ترجمه کتاب با چه چالش هایی همراه است؟ در این پست به این سئوالات پاسخ داده می شود.

ترجمه کیفی یا کیفیت بالا ترجمه ای است که معنای متن منبع را منتقل کرده و جمله بندی صحیحی دارد، عاری از اشتباه است و از نظر داخلی پیوستگی دارد. اینها معیارهای چهارگانه ای است که برای ارزیابی کیفیت ترجمه کتاب مطرح کرده اند که می توان براساس وجود و لحاظ شدن این معیارها، ارزیابی کیفی ترجمه کتاب را انجام داد. این معیارهای چهارگانه عبارتند از:

  • معنای متن منبع
  • جمله بندی/ظاهر متن
  • نداشتن اشتباه
  • پیوستگی و روانی متن

در استانداردهای کیفی موجود پارامترهای زیر برای پر کیفیت بودن ترجمه مشخص شده است. طبق استاندارد اگر اقلام زیر در ترجمه قابل اثبات باشد، ترجمه از کیفیت بالایی برخوردار است:

  • هم ارزی معنا
  • استفاده مناسب از کلمات/جمله بندی
  • نداشتن اشتباه از هر نوعی
  • روان و سلیس بودن کامل (پیوستگی محتوای ترجمه شده)

از این بین معیار نداشتن غلط املایی و دستوری و یکدست بودن ترجمه سرراست بوده و براحتی قابل بررسی و اجرا است. اما ارزیابی ترجمه از نظر صحت و جمله بندی صحیح خیلی سرراست نیست. بنابراین تصور می کنیم که چالش اصلی در اینجا است.

نقش معنا در ارزیابی کیفی ترجمه کتاب

معنا یک مفهوم فوق العاده فرار است. به محض اینکه از خودمان سئوال می کنیم که واقعا معنای این چیست، افکارمان به هم ریخته و پاسخ پیچیده می شود. صاحبنظران و دانشمندان قرن ها است که روی این مسئله تمرکز دارند و هنوز به توافق نظر نرسیده اند.

اما در مجموع همگان می دانیم که منظور از معنای متن چیست! اگر معنا و مفهوم منتقل نشده باشد، نمی توان از طریق متن منبع و ترجمه متن با همدیگر ارتباط برقرار کرد. این یک مسئله عملی است و به درک شهودی مخاطب بستگی دارد که آیا ترجمه کتاب یا متن هدف با متن منبع از نظر معنا و مفهوم همراستا است یا خیر.

معادل معنا چیست؟

یک ترجمه با کیفیت بالا تمام معنای موجود در متن منبع و فقط آن معنی را می رساند.

به عبارت دیگر، معنای متن منبع را حذف، تغییر یا اضافه نمی کند. در این حالت معمولاً می گوییم ترجمه دقیق است، زیرا منظور متن منبع به درستی و دقیق در متن هدف رسانده شده است. به همین سادگی.

در وهله اول تشخیص این که چه معنی در یک ترجمه از دست رفته است (از قلم افتادگی) راحت است و همینطور اگر چیزی اضافه شده باشد (اضافات) و جزء اصل محتوای منبع نباشد.

چیزی که می ماند عوض شدن معنی محتوا است. جایی که گفته های متن منبع و متن هدف همخوانی ندارد. به این مسئله اغلب ترجمه بد یا ترجمه اشتباه اطلاق می شود.

بیشتر اشتباهات ترجمه نیز مشخص و براحتی قابل تشخیص است. بنابراین یک زبان شناس معمولاً وقتی معانی مطابقت دارند یا مطابقت ندارند، را براحتی تشخیص می دهد. اما نه همیشه.

چقدر تفاوت قابل قبول است؟ انتقال معنا در ترجمه یک مسئله سیاه یا سفید نیست و مرز خاکستری هم دارد. جایی که یک بازبین تایید می کند و بازبین دیگری آن را اشتباه در ترجمه می داند.

کسانی که کار کنترل کیفی ترجمه کتاب را انجام می دهند با این مسئله به کرات مواجه می شوند. مواقعی که باید تصمیم بگیرند معنا بطور کافی منتقل شده است یا خیر.

ترجمه کتاب پزشکی

رویکرد رفع این عدم قطعیت و تردیدها تمرکز بر معنی یا پیام اصلی و پایه متن منبع است. نباید روی معنای سطحی یا تحت اللفظی تمرکز کرد. بنابراین این سئوال پرسیده می شود: “آیا ترجمه معنی و پیام اصلی کتاب منبع را می رساند؟”

رویکرد دیگر ارزیابی میزان تفاوت بالقوه معنی ترجمه در متن هدف است. به چه اندازه معنای محتوا از متن منبع تا متن هدف تفاوت دارد؟ خاطر نشان می شود که این اختلاف سلیقه و رویکرد در کنترل کیفی ترجمه کتاب های تخصصی کمتر دیده می شود.

در هر صورت عده ای معتقدند که ترجمه باید تا سرحد امکان معنا و مفهوم اصلی و پایه را برساند. عده ای نیز تعیین معنا و انتقال آن را جز وظایف مترجم می دانند و در صورت یکنواختی ترجمه، آن را کیفی محسوب می کنند.

اگر اصرار داشته باشیم که تمام تفاوت معنایی بطور دقیق و مستقیم منتقل شود، با این اصرار ممکن است یک ترجمه سلیس و قوی را به ترجمه ای دقیق اما تحت اللفظی تبدیل کنیم.

ترجمه تحت اللفظی غالباً طرفدار ندارد و از خوانایی لازم برخوردار نیست. ممکن است انتقال دقیق معنا و مفهوم در ترجمه کتاب و بخصوص در ترجمه کتب تخصصی به استفاده از واژگان و کلماتی ختم شود که در زبان هدف مرسوم طبیعی نیست. بنابراین می تواند کاملاً دست و پا گیر و کمی ناخوشایند به نظر برسد.

بنابراین ، یک معضل وجود دارد: اگر اصرار بر ظرافت در انتقال معنا و مفهوم داشته باشیم، تیک “معادل بودن معنی” را خواهیم زد، اما همزمان مشکلی در پارامتر “کیفیت بیان” ایجاد می شود.

راه حل تفاوت جزئی معنای متن منبع و متن هدف

در هر زبانی به گونه ای متفاوت عمل می شود، ایده ها بطور متفاوتی بیان می شوند، جهان را به گونه ای دیگر مشاهده می کنند. درست مثل فرهنگهایی که منعکس می شود. در نتیجه، در زبان های مختلف معانی و واژگان همیشه انطباق دقیق و جامعی ندارند. اگر بخواهیم متن ترجمه مناسب و خوانا باشد باید به شیوه ای کتاب ترجمه شود که در زبان هدف مرسوم است

ترجمه کتاب بایستی به طبیعی بودن کلمات و تغییرات ظریف معنا و مفهوم در زبان هدف توجه داشت و هنگام مقایسه، قسمت های خاکستری را به نفع زبان هدف ارزیابی کرد، حتی اگر تا حدودی کیفیت بیان را به خطر بیاندازد.

معنا و مفهوم یک مسئله ذهنی است نه عینی

قضاوت در مورد دقت ترجمه و معادل بودن معنای متن منبع و هدف بطور غیرقابل اجتنابی یک مسئله ذهنی است و اغلب به صورت قضاوت ارزشی انجام می شود. زیرا مردم گاهی اوقات چیزها را متفاوت می بینند. آنها ممکن است در قبول یا رد کمی اختلاف معنا و مفهوم با هم اختلاف نظر داشته باشند.

ارزیابی کیفیت بیان ترجمه

کیفیت بیانی ترجمه را فقط یک مخاطب بومی واقعاً می تواند ارزیابی کنند. اینکار نیازمند حس فرد به زبان مادری است. معمولاً مخاطبی که متن منبع به زبان مادری وی ترجمه شده است می تواند خوب و بد بیان و روانی متن ترجمه کتاب را تشخیص دهد.

اما همیشه چنین نیست. یک زبان شناس ممکن است کیفیت بیانی عباراتی را تایید کند در حالی که دیگری آن را سخت یا ناپیوسته ارزیابی کند. البته تعجب هم ندارد. با گذر عمر و کسب تجربه، مفهوم و دلبستگی عاطفی افراد نسبت به کلمات و عبارت چه مثبت و چه منفی تغییر می کند.

این مسئله موجب یک اصطلاح به نام “شیوه ترجیحی بیان” عبارات و کلمات شده است و همیشه عبارات و جمله ها مشابه نیستند و هر کسی سبک منحصر به فرد خود را دارد. از آنجایی که تجربه زندگی افراد با هم فرق دارد، بیان و جمله بندی ترجیحی هر شخص می تواند متفاوت باشد.

بنابراین اینجا هم قضیه سیاه و سفید نیست و حد بینابینی وجود دارد. این چیزی است که ویراستاران و داوران باید در نظر داشته باشند. تغییرات بیان و جمله بندی را بخاطر علائق و ترجیح خود انجام می دهند یا سبک مترجم را پذیرفته و تایید کنند. توصیه شده است که فقط زمانی تغییر سبک بیانی ترجمه کتاب درخواست شود که دلیل جدی برای آن وجود داشته باشد.

ابهام در ترجمه کتاب

اگر جمله ای را بتوان به طرق مختلف تفسیر یا بیان کرد، موجب ابهام می شود. در ترجمه متن و ترجمه کتاب نباید جای تفسیر گذاشت. بخصوص اگر متن منبع معنا و مفهوم شخص و روشنی داشته باشد.

کنترل کیفیت ترجمه کتاب

با این وجود استثنائاتی وجود دارد. بعضی اوقات ابهام عمدی است که در این صورت باید آن را در ترجمه بازتاب داد و در ژانرهای خاصی از ترجمه متون نویسنده متن منبع ممکن است عمدا مخاطب را به تفسیر تشویق کنند (مثل ترجمه کتاب شعر).

اما در بیشتر متون تخصصی که به ترجمه نیاز دارند و بخصوص ترجمه کتاب تخصصی، مشتری خواهان وضوح معنایی است و مترجم باید آن را در متن هدف منعکس کرده و ابهامی بجای نگذارد.

نکات کلیدی در ارزیابی کیفیت ترجمه

سه نکته کلیدی زیر می تواند به مشتریان کمک کند نتایج بهتری از ارزیابی کیفیت ترجمه بگیرند:

۱- از پرسنل و مجربی مجرب هم برای انجام ترجمه و هم برای فرآیند ارزیابی کیفی و بازبینی ترجمه کتاب استفاده کنید. مترجم با تجربه به طور خودکار همه معانی و مفهوم متن منبع را درک کرده و به متن هدف انتقال می دهد. جایی که نیاز به قضاوت باشد، قضاوت صحیح خواهد داشت و احتمال تغییر متن هدف ترجمه در بازبینی کم خواهد بود.

۲- زیادی در مباحث که در منطقه خاکستری قرار می گیرند و جواب بله یا خیر قطعی ندارند درگیر نشوید. اینها قسمت هایی از ترجمه هستند که هر کسی برداشت خاص خود را دارد و هرگز به نتیجه قطعی نمی رسید. ممکن است زمان زیادی صرف شده و نهایتا به همان ترجمه مقدماتی برسید.

۳- بطور قاطع مشخص کنید که چه کسی حرف آخر را خواهد زد. اگر قرار است بازبین حرف آخر را بزند، بهتر است همان زمان بازبینی خودش تغییرات را اعمال کند. اگر دارو و بازنگری کننده یا مشتری حرف آخر را می زند، بهتر است داوری و تغییر را به خودشان بسپارید.

نتیجه گیری

روش مدل سه مرحله ای ارزیابی کیفیت ترجمه کتاب یک روش مناسب و فوق العاده موثر برای کنترل کیفی ترجمه کتاب می باشد. این روش اساس و پایه مشخصی برای داوری کیفیت ترجمه مشخص می کند و فرآیند کنترل کیفیت ترجمه کتاب را به بخش های قابل اداره و اثربخشی تقسیم می کند.

ترجمه تخصصی کتاب های رشته مهندسی الکترونیک

نکته مهم این است که هر مرحله بر روی یک معیار متفاوت متمرکز می شود. بنابراین با تلاش برای چک همزمان ویژگی های مختلف مغز را بیش از حد خسته نمی کند. همین خستگی می تواند موجب افت کیفیت فرآیند ارزیابی کیفیت ترجمه کتاب شود.

همیشه هنگام داوری کیفیت ترجمه کتاب بایستی دو نکته را در نظر داشت: اولا مترجم چه کسی است و چه روزمه ای را با خود حمل می کند؟ کیفیت ترجمه کتاب در وهله اول به تجربه و دانش مترجم از رشته تخصصی کتاب بستگی دارد. اگر مترجم حرفه ای کتاب را ترجمه کند، مطمئنا کیفیت تضمین شده ای خواهد داشت.

مسئله دوم برخورد شرکت یا مترجم با ادامه کار است. اگر شرکت یا مترجم مسئولیتی در قبال ادامه کار قبول نکند، گارانتی کوتاه مدت بدهد، مسلم است که به نتیجه کار خود ایمان ندارد و ترجمه کیفی و قابل اعتمادی ارائه نمی کند. اگر گارانتی ترجمه کتاب ۳۰۰ صفحه ای ۲ روز است، پس مطمئن باشید ترجمه ای کیفی و استاندارد دریافت نخواهید کرد. چطور ممکن است در طی ۲ روز یک کتاب ۳۰۰ صفحه ای را بازبینی و متن منبع و هدف را مقایسه کرد.

انتشارات ترجمک به تیمی از مجرب ترین مترجمان حوزه های تخصصی و رشته های دانشگاهی مختلف مجهز است و به کلیه کتاب های ترجمه شده خود گارانتی مادام العمر می دهد. می توانید با خیال راحت سفارش پروژه ترجمه کتاب تخصصی خود را ثبت کرده و ترجمه ای کیفی تحویل بگیرید.

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
صفر تا صد ویراستاری کتاب – در اینجا اصول و نحوه ویرایش کتاب، انواع مختلف آن و هرآنچه که باید بدانید و اینکه چگونه یک کتاب را ویراستاری کنیم آمده است. اما ‎ویراستاری کتاب دقیقا چیست؟ نحوه ویراستاری کتاب چگونه است.
ویرایشگر یا ویراستار باید به طور کامل اصول و قواعد ویرایش گری کتاب را رعایت کند. در حقیقت تشخیص غلط های املایی و کنترل فاصله بین اجزای زبان بر عهده ویراستار است. ویرایش کتاب برای چاپ کتاب انجام می شود.
ویراستاری کتاب برای چاپ کتاب – در این مطلب به معرفی سه نوع ویراستاری فنی محتوایی و دستوری و ساختاری می پردازیم و مسئولیت ویرایش کننده را شرح می دهیم. ویراستاری کتاب و انواع مختلف آن در چاپ کتاب اهمیت دارد.
ویراستاری کتاب و انواع مختلف آن در چاپ کتاب – در این مطلب به ذکر انواع ویراستاری می پردازیم و با ذکر سه نوع ویراستاری درچاپ کتاب اهمیت انها را در اصول ویراستاری کتاب و بخصوص ویراستاری کتاب انگلیسی، ویراستاری پایان نامه انگلیسی و ویراستاری مقاله انگلیسی اکسپت ای اس ای را ذکر می کنیم.ترجمه کتاب دامپزشکی
در ویراستاری کتاب و متون باید به انواع ویرایش و ویراستاری و کاربرد علائم نگارشی و سجاوندی آگاهی کامل داشته باشیم تا متن نهایی عاری از هر گونه اشکال باشد. محاسبه دستمزد ویرایش | ویراستاران به این ترتیب است که بیشترین دستمزد ویراستاری نیز برای هم بازنویسی ‏و هم ویرایش زبانی و صوری که نیاز دارد، اگر دستمزد ویرایش بشود دومیلیون تومان است.
ویراستاری چیست؟چگونه یک متن را ویرایش کنیم؟ ویراستاری کتاب – واژه ی ویرایش به معنای editing یک کتاب نیز به کار می رود. اگر کتابی بار دیگر بدون تغییر چاپ شود، برای مشخص کردن چاپ، بر حسب شمارش دفعات چاپ، عبارت های آموزش ویرایش و ویراستاری ذکر می شود.
جرالد گراس در کتاب ویرایش از زبان ویراستاران در پاسخ به سؤال «رابطه مطلوب ویراستار و مؤلف باید چگونه باشد؟» می‌گوید: جواب من به این سؤال همیشه ترکیبی از باید و حتما است. هزینه ویراستاری کتاب روی رابطه تاثیری ندارد. ویرایش یا ویراستاری در کار نشر به معنای افزودن یا کاستن مطالب یا تصحیح متن هایی است که برای چاپ و نشر آماده می شوند.
نوع ویرایش فنی‎: ‎ویرایش فنی برای هر صفحه توسط ویراستاری کتاب در منزل با قیمت ویراستاری کتاب مقرون به صرفه و اصول ویراستاری کتاب و پایان نامه انجام می شود. ویراستاری کتاب چیست؟ نرم افزار ویراستاری کتاب چیست؟ قرارداد ویراستاری کتاب شامل چه چیزی است و ویرایش کتاب ترجمه شده یا ویرایش پایان نامه ترجمه شده یا ویرایش مقاله ISI چگونه است؟
حق الزحمه ویراستاری کتاب و دستمزد ویراستاری مقاله ISI به جز ویراستاری متن کتاب – ویرایش کتاب به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که کنترل کیفیت ترجمه کتاب بر روی متن خام انجام می دهد تا کتاب برای خواننده سلیس و روان باشد. مقاله برای اکسپت مناسب شده و مقاله ISI قوی و حرفه ای باشد.
ویراستاری مقاله ISI برای گرفتن پذیرش و اکسپت مهم است. آیا قبل از چاپ کتاب یا مقاله ISI خود قصد ویراستاری ادبی و نگارشی آن را دارید؟ لطفا توصیه های مشاورین انتشارات ترجمک را مطالعه بفرمایید. این راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی برای مقاله ISI و کتاب و جزوه و همچنین ویرایش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا مهم است.
یکی از مواردی که در مراحل نگارش، ترجمه و چاپ کتاب در ایران، تا حد بسیار زیادی، فراموش می‌شود، مرحله ویراستاری آن است. اما ویراستاری علمی و فنی-زبانی متن، کتاب، مقاله و پایان‌نامه و بخصوص مقاله ISI مهم است و به گرفتن پذیرش مقاله ISI کمک می کند.
خدمات ویراستاری تخصصی فارسی و انگلیسی برای متن، کتاب، مقاله، پایان‌نامه ارائه می‌دهد. ویراستاری به دو روش ویرایش فنی و زبانی و بازنگری علمی و تخصصی انجام می شود. ویرایش مقاله ISI و گرفتن اکسپت انجام می شود.
ویراستاری چیست و چگونه انجام می شود؟ آموزش مراحل ویراستاری چیست و ویراستار کیست؟ چه نکاتی که باید در ویرایش و ویراستاری کتاب رعایت شود؟ نشر ترجمک کتاب شما را با آموزش صحیح ویراستاری و چاپ می کند. درخواست ویراستاری کتاب را به ترجمک بسپارید و سفارش ویراستاری ثبت کنید.
ارزیابی کیفیت ترجمه کتاب پزشکی
یک کتاب دارم متشکل از چندین ورد باید عنوان بندی و ویرایش شود حتی یک غلط املایی و نگارشی نباید داشته باشد و صفحه آرایی کامل و آماده چاپ شود دوستانی که تا بحال ویراستاری فوری کتاب پایان نامه مقالات | ویراستاری تخصصی مقاله ISI دارند سفارش ثبت کنند.
ویراستاری تخصصی، ویراستاری علمی، ویراستاری فنی متون دانشگاهی، ویراستاری علمی و فنی پایان نامه، ویرایش مقالات فارسی، ویراستاری مقالات علمی پژوهشی، مقاله ISI و ویراستاری پایان نامه و ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه و پروپوزال انجام می شود.
ویرایش کتاب – چاپ کتاب – کیفیت ترجمه و ویراستاری – انواع ویرایش – نمونه خوانی – ویرایش کتاب با توجه به نوع اصلاحاتی که ویراستار در متن انجام می دهد به دو نوع نقسیم می شود – ویراستار کسی هست که متن را از جهات مختلف تصحیح می کند. ویراستار کار ویرایش مقاله ISI را انجام می دهد.
کتاب‌های ویراستاری به‌زبان فارسی – این کتاب‌های ویرایش و ویراستاری کتاب «راهنمای نگارش و ویرایش» است که نشان می دهد ویراستاری چیست؟ چگونه ویراستار شویم؟ ویراستاری برای کسانی که عاشق کتاب و به اصطلاح همیشه کتاب به دست هستند، شغلی ایده‌آل به حساب می‌آید؛ چرا که هم کتاب می‌خوانند هم غلط می‌گیرند و هم پول درمی‌آورند!
قیمت ویراستاری کتاب و پایان نامه و مقاله ارزان است. هزینه ویراستاری متن، مقاله، کتاب، پایان نامه، نامه اداری و متون ترجمه شده با ضمانت کیفیت و بدون محدودیت زمانی، ارسال سفارش در تلگرام و واتساپ همراه با مراحل ترجمه، ویراستاری و چاپ کتاب است.
مراحل ترجمه، ویراستاری و چاپ کتاب (کامل). بی‌شک دغدغه‌ی بسیاری از محققین و پژوهشگران مساله‌ی تالیف و چاپ کتاب (از جمله مهمترین آن‌ها کتاب‌های ترجمه) است. مقاله ISI خود را ویرایش کنید و اکسپت بگیرید. قدم اول ویرایش کتاب رعایت همین نکات ساده است. ویراستاران ما اشکالات رایج و پرتکرار و ساده این کتاب‌ها را جمع‌آوری کرده اند.
ویرایشگری یا ویراستاری یا ادیتوری به فرایند انتخاب و آماده‌سازی کتاب های درسی و دانشگاهی، مقاله ISI و پایان نامه گفته می شود. آموزش ویراستاری کتاب راحت است و در اینجا ۱۰ نکته از مهم‌ترین مسائل پیرامون ویراستاری را برای شما برمی‌شماریم. رعایت کامل علائم سجاوندی. استفاده از نشانه‌گذاری‌های درست و صحیح که اعراب گذاری گفته می شود.
ویرایش کتاب و ویراستاران و چالش های کیفی و راه کارها – اهمیت ویراستاری برای نویسنده ها، نویسندگی و ویرایش کتاب. اغلب، نویسنده‌های ایرانی (به‌خصوص کتاب‌اولی‌ها) وقتی کتابی را می‌‌نویسند فکر می‌کنند کار تمام شده است. آگهی های خدمات ویراستاری را نمی بینند.
هزاران آگهی خدمات ویراستاری با قیمت های مناسب. انجام تایپ ، ترجمه عمومی و تخصصی ، ویراستاری ، پاورپوینت و تایپ و ترجمه و پاورپوینت و چاپ کتاب و ترجمه و ویرایش مقاله ISI انجام می شود. جزوه فنون ویراستاری دانلود می شود.
ویراستار کیست و ویراستاری چیست؟ – ویراستار مقاله ISI کسی است که ترجیح می دهند تمامی مراحل آماده سازی کتاب (جز حروف چینی آن) را به عهده مؤلف / مترجم بگذارند. ویرایش چیست ؟ شاید بخشی از مشکل در این زمینه، خودِ ویراستاران باشند که ویراستاری حرفه ای و ارزان و ویراستاری انلاین انجام می شود.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان