کتاب جدید
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری سیستم گوارش برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری سیستم گوارش دانلود کتاب پرستاری گوارش: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – اختلا
دانلود کتاب پرستاری اعصاب برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم اعصاب دانلود کتاب پرستاری اعصاب: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری ایمنی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ایمنی دانلود کتاب پرستاری ایمنی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری تنفس برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفس دانلود کتاب پرستاری تنفس: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
Persian to English and English to Persian translation services
دانلود کتاب ونتیلاتور مخصوص کارکنان علوم پزشکی شاغل در بخش های مراقبت ویژه، بخش اورژانس، کارکنان فوریت های پزشکی، تمامی پرسنلی که با اینتوبه کردن بیمار و وصل کردن ونتیلاتور و تهویه مکانیکی نیاز دارند. این کتاب طریقه تنظیم ونتیلاتور و رفع آلارم های ونتیلاتور را آموزش می دهد.
Persian to English and English to Persian translation services
روش های تحقیق کمّی در علوم تربیتی نویسنده: سعیدی مک رونی، مارگارت کریستین مرگا، جولیا الیزابت موریس ترجمه: مروت گیوی لینک دانلود کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی: به کتاب اجرای تحقیقات کمّی در ...
دانلود کتاب بهداشت روان
پرستاری بهداشت روان: جلد سوم مشکلات اجتماعی و عاطفی جاری نویسنده: شیلا ال. ویدبک مترجم: فاطمه حاصلی، آمنه پیراینده (کارشناسان ارشد پرستاری) لینک دانلود کتاب پرستاری بهداشت روان: مشکلات اجتماعی و عاطفی جاری، جلد سوم در گذشته مددجویان مبتلا به ...
cover-250
اصول تهویه مکانیکی در بخش اورژانس و فوریت های پزشکی نویسنده: سوزان ویلکاکس، آنی ایدین، ایو مارکولینی ترجمه: گروه ترجمه پزشکی ترجمک، مروّت گیوی در این کتاب اصول تهویه مکانیکی در محیط های اورژانس (Mechanical Ventilation In Emergency Settings) بحث ...
ترجمه کتاب جاوا اسکریپت برای علوم د
جاواسکریپت برای علوم داده و داده پردازی تجزیه و تحلیل داده بزرگ با جاواسکریپت نویسنده: مایا گانز، توبی هودجز، گرگ ویلسون ترجمه: مهندس ناصر احتشام فر کتاب داده پردازی با جاوا اسکریپت (جاواسکریپت) بصورت مختصر و مفید و با مثال ...
1 2 3
توسط
تومان