اندازه گیری فشار خون

ترجمه کتاب اندازه گیری فشار خون در منزل

ترجمه کتاب پایش و اندازه گیری فشار خون در منزل

نویسندگان: جورج اس. استرگیو، جیانفرانکو پاراتی، جوزپه مانسیا

مترجم: دکتر حسین کیخا

در بیشتر دستورالعمل های بین المللی استفاده از وسایل اندازه گیری فشار خون (BP) در منزل توصیه شده است. در حالی که این توصیه ها اطلاعات زیادی در مورد دلایل لزوم اندازه گیری فشار خون در منزل، روش اندازه گیری فشار خون و آستانه مقدار فشار خون عرضه کرده اند، اما اطلاعات اندکی در مورد دلایل و طریقه انتخاب یک دستگاه اندازه گیری فشار خون ارائه کرده اند.
در واقع دستورالعمل فشار خون بالای انجمن هیپرتانسیون اروپا (ESH) و جامعه متخصصان قلب اروپا (ESC) به سادگی می گوید:
«اندازه گیری فشار خون در منزل توسط یک دستگاه پایش فشار خون نیمه اتوماتیک معتبر انجام می شود، استفاده از اپلیکیشن های اندازه گیری فشار خون بدون استفاده از کاف فشار خون توصیه نمی شود، پایش از دور و برنامه های گوشی هوشمند می تواند یک ارزش افزوده به دستگاه های نیمه خودکار باشد».
اما هیچ اطلاعات دیگری در مورد طریقه انتخاب وسیله اندازه گیری فشار خون ارائه نشده است. دستورالعمل نهادها و مراجع دیگر نیز اندیکاسیون خاصی در مورد انتخاب دستگاه ارائه نکرده اند.
با توجه به گسترش روز افزون اندازه گیری فشار خون در منزل، اندیکاسیون های مفصل تری در مورد طریقه انتخاب و استفاده از وسایل اندازه گیری فشار خون در منزل ضرورت دارد و بنابراین پزشکان، پرستاران، بیماران و کاربران را در انتخاب تجهیزات مناسب و کافی هدایت نماید.
در غیاب یک دستورالعمل استاندارد برای انتخاب دستگاه فشار خون مناسب برای منزل و با در نظر گرفتن رواج استفاده از دستگاه کنترل فشار خون در منزل که در بسیاری از کشورهای جهان مد شده است، بازار تولید و عرضه این دستگاهها بطور کنترل نشده ای متحول شده است و بیش از ۸۰% دستگاه های تولید و عرضه شده نه اعتباربخشی شده اند و نه صحت آنها بررسی و تحقیق شده است.
این بازار جهانی دستگاه های پایش فشار خون به ۹/۱۶ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۱۵ رسیده بود و انتظار می رود امسال به ۸/۲۳ میلیارد دلار برسد؛ بنابراین یکی از پردرآمدترین بازارها در حوزه سلامت قلب و عروق تبدیل شده است.
در این کتاب روش های اندازه گیری فشار خون، تجهیزات و رژیم های کنترل فشار خون بحث شده است. محتویات این کتاب عبارتست از:

دانلود یک نمونه از اندازه گیری فشار خون در منزل

دانلود فایل اندنوت منابع کتاب اصول تهویه مکانیکی


فهرست مندرجات کتاب پایش و اندازه گیری فشارخون در منزل

فصل ۱ – تجهیزات اندازه گیری فشار خون در منزل

روش های اندازه گیری فشار خون در منزل
موضع اندازه گیری فشار خون
دقت و صحت دستگاه های اندازه گیری فشار خون در منزل
مشکلات کاف و اندازه گیری فشار خون در منزل
ویژگی های دستگاه
دستگاه های فشار خون خانگی : وضعیت بازار

فصل ۲ – طراحی کاف برای دستگاه اندازه گیری فشار خون در منزل

اندازه کیسه هوا
طریقه گرفتن فشار خون افراد چاق
ظهور کاف تک سایز
سایر گزینه های خود-پایشی فشار خون در افراد چاق
اندازه بازو و کاف در مطالعات اعتبارسنجی
خلاصه فصل و دیدگاههای آینده

فصل ۳ – اندازه گیری فشار خون در منزل و آسیب پیش بالینی احشاء

مقایسه تفاوت اندازه BP در منزل و در مطب در رابطه با آسیب پیش بالینی احشاء
آسیب ارگان هدف پیش بالینی با هیپرتانسیون ماسکه شده (MHT) تعیین شده توسط کنترل فشار خون در منزل
اندازه گیری BP صبحگاهی در مقابل عصرگاهی در منزل و آسیب پیش بالینی ارگان

فصل ۴ – اندازه گیری فشار خون در منزل به عنوان پیشگوی برآیندهای نامطلوب سلامتی

مطالعات انجام شده روی افراد عادی
مطالعات انجام شده روی بیماران
فراتجزیه سطح شرکت کنندگان IDHOCO
تغییر پذیری فشار خون منزل

فصل ۵ – ارزش تشخیصی اندازه گیری فشار خون در منزل

ارزش تشخیصی اندازه گیری فشار خون در منزل نسبت به مطب
حساسیت و اختصاصیت HBPM در تایید تشخیص مبتنی بر ABPM هیپرتانسیون
ارزش تشخیصی برای هیپرتانسیون شبانه
مزیت بالینی تشخیص مبتنی بر HBPM هیپرتانسیون

فصل ۶ – برنامه پایش فشارخون در منزل

مطالعات مقطعی
مطالعات آینده نگر
توصیه های موجود در دستورالعمل های جاری

فصل ۷ – اندازه گیری فشارخون در منزل برای عیاربندی درمان

عیاربندی داروهای ضد فشارخون توسط متخصص
خود-پایشی با خود-عیاربندی توسط بیمار
نگرانی های اجرایی-عملیاتی

فصل ۸ – پایش فشارخون در منزل، تبعیت از درمان و کنترل هیپرتانسیون

HBPM و تبعیت از رژیم دارویی
HBPM و کنترل فشار خون
HBPM در زمینه خود-درمانی
HBPM در زمینه پایش از دور

فصل ۹ – پایش فشارخون در منزل: هزینه-اثربخشی، علائق بیماران و موانع استفاده بالینی

علاقه و ترجیح بیمار
نتایج پیمایش ساختاردهی شده بیماران
دیدگاه ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی
هزینه – اثربخشی

فصل ۱۰ – اندازه گیری فشارخون در منزل در تحقیقات بالینی

مزایای HBPM برای تحقیقات بالینی
کاربردهای HBPM بر تحقیقات بالینی
چگونه از HBPM در تحقیقات بالینی استفاده کنیم

فصل ۱۱ – تله مانیتورینگ فشارخون در منزل: رویکرد عادی و آینده فناوری بهداشتی موبایل

تعاریف
جنبه های روش شناختی استفاده از BPT
تاثیر BPT بر سطح فشارخون و دستیابی به کنترل فشارخون
مزایا و محدودیت های BPT

فصل ۱۲ – مانیتورینگ شبانه فشارخون در منزل

فشار خون شبانه منزل در مقایسه با فشار خون سرپایی
رابطه فشار خون شبانه در منزل با آسیب پیش بالینی ارگان
برنامه مطلوب پایش فشارخون شبانه در منزل
برنامه های بعدی و توسعه پایش فشارخون شبانه در منزل

فصل ۱۳ – مانیتورینگ فشارخون در منزل در بچه ها، حاملگی و بیماری مزمن کلیه

پایش فشار خون بچه ها در منزل
پایش فشار خون در منزل در حاملگی
پایش فشار خون در منزل در مبتلایان بیماری مزمن کلیوی

فصل ۱۴ – تغییرپذیری فشارخون در منزل

عوامل مرتبط با افزایش BPV
جنبه های متدولوژیک بررسی و شناخت تغییرپذیری میان مدت فشار خون
شاخص های بررسی و شناخت تغییرپذیری فشارخون میان ترم
کاربرد بالینی تغییرپذیری میان مدت فشارخون

فصل ۱۵ – اندازه گیری فشارخون در منزل در مقایسه با سرپایی

اندازه گیری فشارخون سرپایی (ABPM)
اندازه گیری فشارخون در منزل (HBPM)

فصل ۱۶ – دستورالعمل های اندازه گیری فشارخون در منزل

دستورالعمل اندازه گیری فشارخون سرپایی
دستورالعمل اندازه گیری فشارخون در منزل

فصل ۱۷ ایندکس

منابع مورد استفاده کتاب پایش و اندازه گیری فشار خون در منزل

 • Agarwal R, Andersen MJ, Light RP. Location not quantity of blood pressure measurements predicts mortality in hemodialysis patients. Am J Nephrol. 2008;28(2):210-7.
 • Agarwal R, Andersen MJ. Prognostic importance of clinic and home blood pressure recordings in patients with chronic kidney disease. Kidney Int. 2006;69(2):406-11.
 • Agarwal R, Bills JE, Hecht TJ, Light RP. Role of home blood pressure monitoring in overcoming therapeutic inertia and improving hypertension control: a systematic review and meta-analysis. Hypertension. 2011;57(1):29-38
 • Agarwal R, Lewis RR. Prediction of hypertension in chronic hemodialysis patients. Kidney Int. 2001;60(5):1982-9.
 • Agarwal R, Light RP. Chronobiology of arterial hypertension in hemodialysis patients: implications for home blood pressure monitoring. Am J Kidney Dis. 2009;54(4):693-701.
 • Agarwal R, Peixoto AJ, Santos SF, Zoccali C. Pre- and postdialysis blood pressures are imprecise estimates of interdialytic ambulatory blood pressure. Clin J Am Soc Nephrol. 2006;1(3):389-98.
 • Agarwal R, Sinha AD, Pappas MK, Abraham TN, Tegegne GG. Hypertension in hemodialysis patients treated with atenolol or lisinopril: a randomized controlled trial. Nephrol Dial Transplant. 2014;29(3):672-81.
 • Agarwal R. Blood pressure and mortality among hemodialysis patients. Hypertension (Dallas, Tex : 1979). 2010;55(3):762-8.
 • Akpolat T, Dilek M, Aydogdu T, Adibelli Z, Erdem DG, Erdem E. Home sphygmomanometers: validation versus accuracy. Blood Press Monit. 2009;14(1):26-31.
 • Akter S, D’Ambra J, Ray P. Trustworthiness in mHealth information services: An assessment of a hierarchical model with mediating and moderating effects using partial least squares (PLS). Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2011;62(1):100-16.
 • Albini F, Xiaoqiu L, Torlasco C, Soranna D, Faini A, Ciminaghi R, et al. An ICT and mobile health integrated approach to optimize patients’ education on hypertension and its management by physicians: The Patients Optimal Strategy of Treatment(POST) pilot study. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2016;2016:517-20.
 • Alborzi P, Patel N, Agarwal R. Home blood pressures are of greater prognostic value than hemodialysis unit recordings. Clin J Am Soc Nephrol. 2007;2(6):1228-34.
 • Alessi A, Alessi CR, Piana ER, Assis M, Oliveira LR, Cunha CLPd. Influence of Quality of Sleep on the Nocturnal Decline in Blood Pressure During Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2002;78:218-23.
 • Alfie J. Utility of home blood pressure monitoring to evaluate postprandial blood pressure in treated hypertensive patients. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2015;9(4):133-9.
 • Alpert BS, Quinn D, Gallick D. Oscillometric blood pressure: a review for clinicians. J Am Soc Hypertens. 2014;8(12):930-8.
 • Andersen MJ, Khawandi W, Agarwal R. Home blood pressure monitoring in CKD. Am J Kidney Dis. 2005;45(6):994-1001.
 • Andreadis EA, Agaliotis G, Kollias A, Kolyvas G, Achimastos A, Stergiou GS. Night-time home versus ambulatory blood pressure in determining target organ damage. J Hypertens. 2016;34(3):438-44; discussion 44.
 • ANSI. Noninvasive sphygmomanometers—part 2: clinical investigation of automated measurement type. American National Standards Institute; 2019.
 • Anstey DE, Muntner P, Bello NA, Pugliese DN, Yano Y, Kronish IM, et al. Diagnosing Masked Hypertension Using Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Home Blood Pressure Monitoring, or Both? Hypertension. 2018;72(5):1200-7.
 • Aparicio LS, Thijs L, Boggia J, Jacobs L, Barochiner J, Odili AN, et al. Defining thresholds for home blood pressure monitoring in octogenarians. Hypertension. 2015;66(4):865-73.
 • Arakawa T. Recent Research and Developing Trends of Wearable Sensors for Detecting Blood Pressure. Sensors (Basel). 2018;18(9):2772.
 • Arrieta A, Woods JR, Qiao N, Jay SJ. Cost-benefit analysis of home blood pressure monitoring in hypertension diagnosis and treatment: an insurer perspective. Hypertension. 2014;64(4):891-6.
 • Asayama K, Fujiwara T, Hoshide S, Ohkubo T, Kario K, Stergiou GS, et al. Nocturnal blood pressure measured by home devices: evidence and perspective for clinical application. J Hypertens. 2019;37(5):905-16.
 • Asayama K, Kikuya M, Schutte R, Thijs L, Hosaka M, Satoh M, et al. Home blood pressure variability as cardiovascular risk factor in the population of Ohasama. Hypertension. 2013;61(1):61-9.
 • Asayama K, Ohkubo T, Hanazawa T, Watabe D, Hosaka M, Satoh M, et al. Does Antihypertensive Drug Class Affect Day-to-Day Variability of Self-Measured Home Blood Pressure? The HOMED-BP Study. J Am Heart Assoc. 2016;5(3):e002995.
 • Asayama K, Ohkubo T, Hara A, Hirose T, Yasui D, Obara T, et al. Repeated evening home blood pressure measurement improves prognostic significance for stroke: a 12-year follow-up of the Ohasama study. Blood Press Monit. 2009;14(3):93-8.
 • Asayama K, Ohkubo T, Kikuya M, Metoki H, Hoshi H, Hashimoto J, et al. Prediction of stroke by self-measurement of blood pressure at home versus casual screening blood pressure measurement in relation to the Joint National Committee 7 classification: the Ohasama study. Stroke. 2004;35(10):2356-61.
 • Asayama K, Ohkubo T, Kikuya M, Metoki H, Obara T, Hoshi H, et al. Use of 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for predicting stroke using self-measured blood pressure at home: The Ohasama study. European heart journal. 2005;26:2026-31.
 • Asayama K, Ohkubo T, Kikuya M, Obara T, Metoki H, Inoue R, et al. Prediction of stroke by home “morning” versus “evening” blood pressure values: the Ohasama study. Hypertension. 2006;48(4):737-43.
 • Asayama K, Ohkubo T, Metoki H, Obara T, Inoue R, Kikuya M, et al. Cardiovascular outcomes in the first trial of antihypertensive therapy guided by self-measured home blood pressure. Hypertens Res. 2012;35(11):1102-10.
 • Asayama K, Thijs L, Brguljan-Hitij J, Niiranen TJ, Hozawa A, Boggia J, et al. Risk stratification by self-measured home blood pressure across categories of conventional blood pressure: a participant-level meta-analysis. PLoS Med. 2014;11(1):e1001591.
 • Asayama K. Observational study and participant-level meta-analysis on antihypertensive drug treatment-related cardiovascular risk. Hypertens Res. 2017;40(10):856-60.
 • Asmar R, Zanchetti A. Guidelines for the use of self-blood pressure monitoring: a summary report of the First International Consensus Conference. Groupe Evaluation & Measure of the French Society of Hypertension. J Hypertens. 2000;18(5):493-508.
 • Avolio A, Parati G. Improvements on cuff measurement of arterial pressure: more cuffs! J Hypertens. 2013;31(2):251-2.
 • Azaki A, Diab R, Harb A, Asmar R, Chahine MN. Questionable accuracy of home blood pressure measurements in the obese population – Validation of the Microlife WatchBP O3((R)) and Omron RS6((R)) devices according to the European Society of Hypertension-International Protocol. Vasc Health Risk Manag. 2017;13:61-9.
 • Baig MM, GholamHosseini H, Connolly MJ. Mobile healthcare applications: system design review, critical issues and challenges. Australas Phys Eng Sci Med. 2015;38(1):23-38.
 • Bailey B, Carney SL, Gillies AA, Smith AJ. Antihypertensive drug treatment: a comparison of usual care with self blood pressure measurement. J Hum Hypertens. 1999;13(2):147-50.
 • Bald M, Hoyer PF. Measurement of blood pressure at home: survey among pediatric nephrologists. Pediatr Nephrol. 2001;16(12):1058-62.
 • Banegas JR, de la Cruz JJ, Graciani A, Lopez-Garcia E, Gijon-Conde T, Ruilope LM, et al. Impact of Ambulatory Blood Pressure Monitoring on Reclassification of Hypertension Prevalence and Control in Older People in Spain. J Clin Hypertens (Greenwich). 2015;17(6):453-61.
 • Banegas JR, Ruilope LM, de la Sierra A, Vinyoles E, Gorostidi M, de la Cruz JJ, et al. Relationship between Clinic and Ambulatory Blood-Pressure Measurements and Mortality. N Engl J Med. 2018;378(16):1509-20.
 • Beeftink MMA, Spiering W, Bots ML, Verloop WL, De Jager RL, Sanders MF, et al. Renal Denervation in a Real Life Setting: A Gradual Decrease in Home Blood Pressure. PLoS One. 2016;11(9):e0162251-e.
 • Bellamy L, Casas JP, Hingorani AD, Williams DJ. Pre-eclampsia and risk of cardiovascular disease and cancer in later life: systematic review and meta-analysis. Bmj. 2007;335(7627):974.
 • Beltman FW, Heesen WF, Smit AJ, May JF, Lie KI, Meyboom-de Jong B. Acceptance and side effects of ambulatory blood pressure monitoring: evaluation of a new technology. Journal of human hypertension. 1996;10 Suppl 3:S39-42.
 • Benetos A, Bulpitt CJ, Petrovic M, Ungar A, Agabiti Rosei E, Cherubini A, et al. An Expert Opinion From the European Society of Hypertension-European Union Geriatric Medicine Society Working Group on the Management of Hypertension in Very Old, Frail Subjects. Hypertension. 2016;67(5):820-5.
 • Beyhaghi H, Viera AJ. Comparative Cost-Effectiveness of Clinic, Home, or Ambulatory Blood Pressure Measurement for Hypertension Diagnosis in US Adults. Hypertension. 2019;73(1):121-31.
 • Bhatt DL, Kandzari DE, O’Neill WW, D’Agostino R, Flack JM, Katzen BT, et al. A controlled trial of renal denervation for resistant hypertension. N Engl J Med. 2014;370(15):1393-401.
 • bihsoc. British and Irish Hypertension Society Dubline, Irland: BIHSOC; 2020 [Available from: www.bihsoc.org/bp-monitors/.
 • Billups SJ, Moore LR, Olson KL, Magid DJ. Cost-effectiveness evaluation of a home blood pressure monitoring program. Am J Manag Care. 2014;20(9):e380-7.
 • Bilo G, Sala O, Perego C, Faini A, Gao L, Gluszewska A, et al. Impact of cuff positioning on blood pressure measurement accuracy: may a specially designed cuff make a difference? Hypertens Res. 2017;40(6):573-80.
 • Bilo G, Zorzi C, Ochoa Munera JE, Torlasco C, Giuli V, Parati G. Validation of the Somnotouch-NIBP noninvasive continuous blood pressure monitor according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010. Blood Press Monit. 2015;20(5):291-4.
 • Bishu K, Gricz KM, Chewaka S, Agarwal R. Appropriateness of Antihypertensive Drug Therapy in Hemodialysis Patients. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2006;1(4):820.
 • Bliziotis IA, Destounis A, Stergiou GS. Home versus ambulatory and office blood pressure in predicting target organ damage in hypertension: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2012;30(7):1289-99.
 • Bobrie G, Chatellier G, Genes N, Clerson P, Vaur L, Vaisse B, et al. Cardiovascular prognosis of “masked hypertension” detected by blood pressure self-measurement in elderly treated hypertensive patients. Jama. 2004;291(11):1342-9.
 • Bonso E, Saladini F, Zanier A, Benetti E, Dorigatti F, Palatini P. Accuracy of a single rigid conical cuff with standard-size bladder coupled to an automatic oscillometric device over a wide range of arm circumferences. Hypertens Res. 2010;33(11):1186-91.
 • Boubouchairopoulou N, Karpettas N, Athanasakis K, Kollias A, Protogerou AD, Achimastos A, et al. Cost estimation of hypertension management based on home blood pressure monitoring alone or combined office and ambulatory blood pressure measurements. J Am Soc Hypertens. 2014;8(10):732-8.
 • Brook RD. Home blood pressure: accuracy is independent of monitoring schedules. Am J Hypertens. 2000;13(6 Pt 1):625-31.
 • Burke LE, Ma J, Azar KM, Bennett GG, Peterson ED, Zheng Y, et al. Current Science on Consumer Use of Mobile Health for Cardiovascular Disease Prevention: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015;132(12):1157-213.
 • Cacciolati C, Tzourio C, Hanon O. Blood pressure variability in elderly persons with white-coat and masked hypertension compared to those with normotension and sustained hypertension. Am J Hypertens. 2013;26(3):367-72.
 • Calvo-Vargas C, Padilla-Rios V, Meza-Flores A, Vazquez-Linares G, Troyo-Sanromán R, Cerda AP, et al. Arterial stiffness and blood pressure self-measurement with loaned equipment. American Journal of Hypertension. 2003;16(5):375-80.
 • Cappuccio FP, Kerry SM, Forbes L, Donald A. Blood pressure control by home monitoring: meta-analysis of randomised trials. Bmj. 2004;329(7458):145.
 • Carrera PM, Lambooij MS. Implementation of Out-of-Office Blood Pressure Monitoring in the Netherlands: From Clinical Guidelines to Patients’ Adoption of Innovation. Medicine (Baltimore). 2015;94(43):e1813.
 • Carter EJ, Moise N, Alcantara C, Sullivan AM, Kronish IM. Patient Barriers and Facilitators to Ambulatory and Home Blood Pressure Monitoring: A Qualitative Study. Am J Hypertens. 2018;31(8):919-27.
 • Casiglia E, Tikhonoff V, Albertini F, Palatini P. Poor Reliability of Wrist Blood Pressure Self-Measurement at Home: A Population-Based Study. Hypertension. 2016;68(4):896-903.
 • Chatellier G, Day M, Bobrie G, Menard J. Feasibility study of N-of-1 trials with blood pressure self-monitoring in hypertension. Hypertension. 1995;25(2):294-301.
 • Chatellier G, Dutrey-Dupagne C, Vaur L, Zannad F, Genes N, Elkik F, et al. Home self blood pressure measurement in general practice. The SMART study. Self-measurement for the Assessment of the Response to Trandolapril. Am J Hypertens. 1996;9(7):644-52.
 • Chonan K, Kikuya M, Araki T, Fujiwara T, Suzuki M, Michimata M, et al. Device for the self-measurement of blood pressure that can monitor blood pressure during sleep. Blood Press Monit. 2001;6(4):203-5.
 • Corrao G, Parodi A, Nicotra F, Zambon A, Merlino L, Cesana G, et al. Better compliance to antihypertensive medications reduces cardiovascular risk. J Hypertens. 2011;29(3):610-8.
 • Cottrell E, McMillan K, Chambers R. A cross-sectional survey and service evaluation of simple telehealth in primary care: what do patients think? BMJ Open. 2012;2(6):e001392.
 • Crowley MJ, Smith VA, Olsen MK, Danus S, Oddone EZ, Bosworth HB, et al. Treatment intensification in a hypertension telemanagement trial: clinical inertia or good clinical judgment? Hypertension. 2011;58(4):552-8.
 • Cuspidi C, Sala C, Tadic M, Rescaldani M, Grassi G, Mancia G. Untreated Masked Hypertension and Subclinical Cardiac Damage: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Hypertens. 2015;28(6):806-13.
 • da Silva GV, de Barros S, Abensur H, Ortega KC, Mion D, Jr. Home blood pressure monitoring in blood pressure control among haemodialysis patients: an open randomized clinical trial. Nephrol Dial Transplant. 2009;24(12):3805-11.
 • de Jongh T, Gurol-Urganci I, Vodopivec-Jamsek V, Car J, Atun R. Mobile phone messaging for facilitating self-management of long-term illnesses. Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:Cd007459.
 • Deutsch C, Kruger R, Saito K, Yamashita S, Sawanoi Y, Beime B, et al. Comparison of the Omron RS6 wrist blood pressure monitor with the positioning sensor on or off with a standard mercury sphygmomanometer. Blood Press Monit. 2014;19(5):306-13.
 • di Rienzo M, Grassi G, Pedotti A, Mancia G. Continuous vs intermittent blood pressure measurements in estimating 24-hour average blood pressure. Hypertension. 1983;5(2):264-9.
 • Dolan E, O’Brien E. How should ambulatory blood pressure measurement be used in general practice? J Clin Hypertens (Greenwich). 2017;19(3):218-20.
 • Duan Y, Xie Z, Dong F, Wu Z, Lin Z, Sun N, et al. Effectiveness of home blood pressure telemonitoring: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled studies. J Hum Hypertens. 2017;31(7):427-37.
 • Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Semin Perinatol. 2009;33(3):130-7.
 • Effects of Treatment on Morbidity in Hypertension: Results in Patients With Diastolic Blood Pressures Averaging 115 Through 129 mm Hg. JAMA. 1967;202(11):1028-34.
 • Eguchi K, Kuruvilla S, Ogedegbe G, Gerin W, Schwartz JE, Pickering TG. What is the optimal interval between successive home blood pressure readings using an automated oscillometric device? J Hypertens. 2009;27(6):1172-7.
 • Eng TR. The eHealth Landscape: A Terrain Map of Emerging Information and Communication Technologies in Health and Health Care. Princeton, NJ: Robert Wood Johnson Foundation; 2001. 137 p.
 • Fagard RH, Celis H, Thijs L, Staessen JA, Clement DL, De Buyzere ML, et al. Daytime and nighttime blood pressure as predictors of death and cause-specific cardiovascular events in hypertension. Hypertension. 2008;51(1):55-61.
 • Five-year findings of the hypertension detection and follow-up program. I. Reduction in mortality of persons with high blood pressure, including mild hypertension. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Jama. 1979;242(23):2562-71.
 • Fletcher BR, Hartmann-Boyce J, Hinton L, McManus RJ. The Effect of Self-Monitoring of Blood Pressure on Medication Adherence and Lifestyle Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Hypertens. 2015;28(10):1209-21.
 • Fletcher BR, Hinton L, Hartmann-Boyce J, Roberts NW, Bobrovitz N, McManus RJ. Self-monitoring blood pressure in hypertension, patient and provider perspectives: A systematic review and thematic synthesis. Patient Educ Couns. 2016;99(2):210-9.
 • Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, Blowey D, Carroll AE, Daniels SR, et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 2017;140(3).
 • Forouzanfar MH, Alexander L, Anderson HR, Bachman VF, Biryukov S, Brauer M, et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015;386(10010):2287-323.
 • Friedman RH. Automated Telephone Conversations to Assess Health Behavior and Deliver Behavioral Interventions. Journal of Medical Systems. 1998;22(2):95-102.
 • Fujikawa T, Tochikubo O, Sugano T, Umemura S. Accuracy of the pulse delay time technique with triple cuff for objective indirect blood pressure measurement. J Hypertens. 2013;31(2):278-86.
 • Fujiwara T, Nishizawa M, Hoshide S, Kanegae H, Kario K. Comparison of different schedules of nocturnal home blood pressure measurement using an information/communication technology-based device in hypertensive patients. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(11):1633-41.
 • Fujiwara T, Tomitani N, Kanegae H, Kario K. Comparative effects of valsartan plus either cilnidipine or hydrochlorothiazide on home morning blood pressure surge evaluated by information and communication technology-based nocturnal home blood pressure monitoring. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(1):159-67.
 • Fujiwara T, Yano Y, Hoshide S, Kanegae H, Kario K. Association of Cardiovascular Outcomes With Masked Hypertension Defined by Home Blood Pressure Monitoring in a Japanese General Practice Population. JAMA Cardiol. 2018;3(7):583-90.
 • Fukuhara M, Arima H, Ninomiya T, Hata J, Hirakawa Y, Doi Y, et al. White-coat and masked hypertension are associated with carotid atherosclerosis in a general population: the Hisayama study. Stroke. 2013;44(6):1512-7.
 • Fukunaga H, Ohkubo T, Kobayashi M, Tamaki Y, Kikuya M, Obara T, et al. Cost-effectiveness of the introduction of home blood pressure measurement in patients with office hypertension. J Hypertens. 2008;26(4):685-90.
 • Gabb GM, Mangoni AA, Anderson CS, Cowley D, Dowden JS, Golledge J, et al. Guideline for the diagnosis and management of hypertension in adults – 2016. Med J Aust. 2016;205(2):85-9.
 • Gaborieau V, Delarche N, Gosse P. Ambulatory blood pressure monitoring versus self-measurement of blood pressure at home: correlation with target organ damage. J Hypertens. 2008;26(10):1919-27.
 • Geddes LA, Voelz M, Combs C, Reiner D, Babbs CF. Characterization of the oscillometric method for measuring indirect blood pressure. Annals of Biomedical Engineering. 1982;10(6):271-80.
 • Gill P, Haque MS, Martin U, Mant J, Mohammed MA, Heer G, et al. Measurement of blood pressure for the diagnosis and management of hypertension in different ethnic groups: one size fits all. BMC Cardiovasc Disord. 2017;17(1):55.
 • Goldberg EM, Levy PD. New Approaches to Evaluating and Monitoring Blood Pressure. Curr Hypertens Rep. 2016;18(6):49.
 • Grant S, Hodgkinson JA, Milner SL, Martin U, Tompson A, Hobbs FR, et al. Patients’ and clinicians’ views on the optimum schedules for self-monitoring of blood pressure: a qualitative focus group and interview study. Br J Gen Pract. 2016;66(652):e819-e30.
 • Grim CE. Home blood pressure devices for the iPhone do not get the same readings on the same person. Journal of the American Society of Hypertension. 2014;8(4, Supplement):e54-e5.
 • Hammersley V. Scale-up blood pressure project [research article]. Scotland: University of Edinburgh; 2018 [Available from: https://www.ed.ac.uk/usher/telescot/projects/scale-up-bp.
 • Hanazawa T, Asayama K, Watabe D, Tanabe A, Satoh M, Inoue R, et al. Association Between Amplitude of Seasonal Variation in Self-Measured Home Blood Pressure and Cardiovascular Outcomes: HOMED-BP (Hypertension Objective Treatment Based on Measurement By Electrical Devices of Blood Pressure) Study. J Am Heart Assoc. 2018;7(10).
 • Hanninen MR, Niiranen TJ, Puukka PJ, Kesaniemi YA, Kahonen M, Jula AM. Target organ damage and masked hypertension in the general population: the Finn-Home study. J Hypertens. 2013;31(6):1136-43.
 • Hansen TW, Li Y, Boggia J, Thijs L, Richart T, Staessen JA. Predictive role of the nighttime blood pressure. Hypertension. 2011;57(1):3-10.
 • Hansen TW, Thijs L, Li Y, Boggia J, Kikuya M, Bjorklund-Bodegard K, et al. Prognostic value of reading-to-reading blood pressure variability over 24 hours in 8938 subjects from 11 populations. Hypertension. 2010;55(4):1049-57.
 • Hara A, Ohkubo T, Kikuya M, Shintani Y, Obara T, Metoki H, et al. Detection of carotid atherosclerosis in individuals with masked hypertension and white-coat hypertension by self-measured blood pressure at home: the Ohasama study. J Hypertens. 2007;25(2):321-7.
 • Hara A, Ohkubo T, Kondo T, Kikuya M, Aono Y, Hanawa S, et al. Detection of silent cerebrovascular lesions in individuals with ‘masked’ and ‘white-coat’ hypertension by home blood pressure measurement: the Ohasama study. J Hypertens. 2009;27(5):1049-55.
 • Hara A, Tanaka K, Ohkubo T, Kondo T, Kikuya M, Metoki H, et al. Ambulatory versus home versus clinic blood pressure: the association with subclinical cerebrovascular diseases: the Ohasama Study. Hypertension. 2012;59(1):22-8.
 • Hashimoto J, Chonan K, Aoki Y, Ugajin T, Yamaguchi J, Nishimura T, et al. Therapeutic effects of evening administration of guanabenz and clonidine on morning hypertension: evaluation using home-based blood pressure measurements. J Hypertens. 2003;21(4):805-11.
 • Hata J, Fukuhara M, Sakata S, Arima H, Hirakawa Y, Yonemoto K, et al. White-coat and masked hypertension are associated with albuminuria in a general population: the Hisayama Study. Hypertens Res. 2017;40(11):937-43.
 • Her AY, Kim YH, Rim SJ, Kim JY, Choi EY, Min PK, et al. Home blood pressure is the predictor of subclinical target organ damage like ambulatory blood pressure monitoring in untreated hypertensive patients. Anadolu Kardiyol Derg. 2014;14(8):711-8.
 • Hersh LT, Sesing JC, Luczyk WJ, Friedman BA, Zhou S, Batchelder PB. Validation of a conical cuff on the forearm for estimating radial artery blood pressure. Blood Press Monit. 2014;19(1):38-45.
 • Hodgkinson J, Mant J, Martin U, Guo B, Hobbs FDR, Deeks JJ, et al. Relative effectiveness of clinic and home blood pressure monitoring compared with ambulatory blood pressure monitoring in diagnosis of hypertension: systematic review. BMJ. 2011;342:d3621.
 • Hond ED, Celis H, Fagard R, Keary L, Leeman M, O’Brien E, et al. Self-measured versus ambulatory blood pressure in the diagnosis of hypertension. J Hypertens. 2003;21(4):717-22.
 • Hoshide S, Kario K, Yano Y, Haimoto H, Yamagiwa K, Uchiba K, et al. Association of morning and evening blood pressure at home with asymptomatic organ damage in the J-HOP Study. Am J Hypertens. 2014;27(7):939-47.
 • Hoshide S, Yano Y, Haimoto H, Yamagiwa K, Uchiba K, Nagasaka S, et al. Morning and Evening Home Blood Pressure and Risks of Incident Stroke and Coronary Artery Disease in the Japanese General Practice Population: The Japan Morning Surge-Home Blood Pressure Study. Hypertension. 2016;68(1):54-61.
 • Hoshide S, Yano Y, Mizuno H, Kanegae H, Kario K. Day-by-Day Variability of Home Blood Pressure and Incident Cardiovascular Disease in Clinical Practice: The J-HOP Study (Japan Morning Surge-Home Blood Pressure). Hypertension. 2018;71(1):177-84.
 • Hoshide S, Yano Y, Shimizu M, Eguchi K, Ishikawa J, Kario K. Is home blood pressure variability itself an interventional target beyond lowering mean home blood pressure during anti-hypertensive treatment? Hypertens Res. 2012;35(8):862-6.
 • Hosohata K, Kikuya M, Ohkubo T, Metoki H, Asayama K, Inoue R, et al. Reproducibility of nocturnal blood pressure assessed by self-measurement of blood pressure at home. Hypertens Res. 2007;30(8):707-12.
 • IEEE. IEEE Standard for Wearable Cuffless Blood Pressure Measuring Devices. New Jersey, US: Institute of Electrical and Electronics Engineers; 2014.
 • Imai Y, Asayama K, Fujiwara S, Saito K, Sato H, Haga T, et al. Development and evaluation of a home nocturnal blood pressure monitoring system using a wrist-cuff device. Blood Press Monit. 2018;23(6):318-26.
 • Imai Y, Kario K, Shimada K, Kawano Y, Hasebe N, Matsuura H, et al. The Japanese Society of Hypertension Guidelines for Self-monitoring of Blood Pressure at Home (Second Edition). Hypertens Res. 2012;35(8):777-95.
 • Imai Y, Ohkubo T, Hozawa A, Tsuji I, Matsubara M, Araki T, et al. Usefulness of home blood pressure measurements in assessing the effect of treatment in a single-blind placebo-controlled open trial. J Hypertens. 2001;19(2):179-85.
 • Imai Y, Otsuka K, Kawano Y, Shimada K, Hayashi H, Tochikubo O, et al. Japanese society of hypertension (JSH) guidelines for self-monitoring of blood pressure at home. Hypertens Res. 2003;26(10):771-82.
 • Ishikawa J, Hoshide S, Eguchi K, Ishikawa S, Shimada K, Kario K. Nighttime home blood pressure and the risk of hypertensive target organ damage. Hypertension. 2012;60(4):921-8.
 • Ishikawa J, Shimizu M, Sugiyama Edison E, Yano Y, Hoshide S, Eguchi K, et al. Assessment of the reductions in night-time blood pressure and dipping induced by antihypertensive medication using a home blood pressure monitor. J Hypertens. 2014;32(1):82-9.
 • Ishikura K, Obara T, Kato T, Kikuya M, Shibamiya T, Shinki T, et al. Associations between day-by-day variability in blood pressure measured at home and antihypertensive drugs: the J-HOME-Morning study. Clin Exp Hypertens. 2012;34(4):297-304.
 • ISO. Noninvasive sphygmomanometers: clinical validation of automated measurement type. International Organization for Standardization 2009.
 • Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka PJ, Jula AM. Optimal schedule for home blood pressure monitoring based on a clinical approach. J Hypertens. 2010;28(2):259-64.
 • Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka PJ, Jula AM. Prognostic value of the variability in home-measured blood pressure and heart rate: the Finn-Home Study. Hypertension. 2012;59(2):212-8.
 • Juhanoja EP, Johansson JK, Puukka PJ, Jula AM, Niiranen TJ. Optimal Schedule for Assessing Home BP Variability: The Finn-Home Study. Am J Hypertens. 2018;31(6):715-25.
 • Juhanoja EP, Niiranen TJ, Johansson JK, Puukka PJ, Thijs L, Asayama K, et al. Outcome-Driven Thresholds for Increased Home Blood Pressure Variability. Hypertension. 2017;69(4):599-607.
 • Juhanoja EP, Puukka PJ, Johansson JK, Niiranen TJ, Jula AM. The impact of the day of the week on home blood pressure: the Finn-Home study. Blood Press Monit. 2016;21(2):63-8.
 • Jung MH, Kim GH, Kim JH, Moon KW, Yoo KD, Rho TH, et al. Reliability of home blood pressure monitoring: in the context of validation and accuracy. Blood Press Monit. 2015;20(4):215-20.
 • Jung O, Gechter JL, Wunder C, Paulke A, Bartel C, Geiger H, et al. Resistant hypertension? Assessment of adherence by toxicological urine analysis. J Hypertens. 2013;31(4):766-74.
 • Kang YY, Li Y, Huang QF, Song J, Shan XL, Dou Y, et al. Accuracy of home versus ambulatory blood pressure monitoring in the diagnosis of white-coat and masked hypertension. J Hypertens. 2015;33(8):1580-7.
 • Kario K, Hamasaki H. Nocturnal Blood Pressure Surge Behind Morning Surge in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Another Phenotype of Systemic Hemodynamic Atherothrombotic Syndrome. J Clin Hypertens (Greenwich). 2015;17(9):682-5.
 • Kario K, Hoshide S, Haimoto H, Yamagiwa K, Uchiba K, Nagasaka S, et al. Sleep Blood Pressure Self-Measured at Home as a Novel Determinant of Organ Damage: Japan Morning Surge Home Blood Pressure (J-HOP) Study. J Clin Hypertens (Greenwich). 2015;17(5):340-8.
 • Kario K, Hoshide S, Okawara Y, Tomitani N, Yamauchi K, Ohbayashi H, et al. Effect of canagliflozin on nocturnal home blood pressure in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus: The SHIFT-J study. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(10):1527-35.
 • Kario K, Hoshide S, Shimizu M, Yano Y, Eguchi K, Ishikawa J, et al. Effect of dosing time of angiotensin II receptor blockade titrated by self-measured blood pressure recordings on cardiorenal protection in hypertensives: the Japan Morning Surge-Target Organ Protection (J-TOP) study. J Hypertens. 2010;28(7):1574-83.
 • Kario K, Kuwabara M, Hoshide S, Nagai M, Shimpo M. Effects of nighttime single-dose administration of vasodilating vs sympatholytic antihypertensive agents on sleep blood pressure in hypertensive patients with sleep apnea syndrome. J Clin Hypertens (Greenwich). 2014;16(6):459-66.
 • Kario K, Park S, Buranakitjaroen P, Chia YC, Chen CH, Divinagracia R, et al. Guidance on home blood pressure monitoring: A statement of the HOPE Asia Network. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(3):456-61.
 • Kario K, Saito I, Kushiro T, Teramukai S, Ishikawa Y, Hiramatsu K, et al. Effect of the angiotensin II receptor antagonist olmesartan on morning home blood pressure in hypertension: HONEST study at 16 weeks. J Hum Hypertens. 2013;27(12):721-8.
 • Kario K, Saito I, Kushiro T, Teramukai S, Ishikawa Y, Mori Y, et al. Home blood pressure and cardiovascular outcomes in patients during antihypertensive therapy: primary results of HONEST, a large-scale prospective, real-world observational study. Hypertension. 2014;64(5):989-96.
 • Kario K, Thijs L, Staessen JA. Blood Pressure Measurement and Treatment Decisions. Circ Res. 2019;124(7):990-1008.
 • Kario K, Tomitani N, Kanegae H, Ishii H, Uchiyama K, Yamagiwa K, et al. Comparative Effects of an Angiotensin II Receptor Blocker (ARB)/Diuretic vs. ARB/Calcium-Channel Blocker Combination on Uncontrolled Nocturnal Hypertension Evaluated by Information and Communication Technology-Based Nocturnal Home Blood Pressure Monitoring- The NOCTURNE Study. Circ J. 2017;81(7):948-57.
 • Kario K, Wang JG. Could 130/80 mm Hg Be Adopted as the Diagnostic Threshold and Management Goal of Hypertension in Consideration of the Characteristics of Asian Populations? Hypertension. 2018;71(6):979-84.
 • Kario K. Essential manual on perfect 24-hour blood pressure management from morning to nocturnal hypertension: up-to-date for anticipation medicine. Tokyo, Japan: Wiley; 2015.
 • Kario K. Global Impact of 2017 American Heart Association/American College of Cardiology Hypertension Guidelines: A Perspective From Japan. Circulation. 2018;137(6):543-5.
 • Kario K. Nocturnal Hypertension: New Technology and Evidence. Hypertension. 2018;71(6):997-1009.
 • Karpettas N, Destounis A, Kollias A, Nasothimiou E, Moyssakis I, Stergiou GS. Prediction of treatment-induced changes in target-organ damage using changes in clinic, home and ambulatory blood pressure. Hypertens Res. 2014;37(6):543-7.
 • Kato T, Kikuya M, Ohkubo T, Satoh M, Hara A, Obara T, et al. Factors associated with day-by-day variability of self-measured blood pressure at home: the Ohasama study. Am J Hypertens. 2010;23(9):980-6.
 • Kikuya M, Ohkubo T, Metoki H, Asayama K, Hara A, Obara T, et al. Day-by-day variability of blood pressure and heart rate at home as a novel predictor of prognosis: the Ohasama study. Hypertension. 2008;52(6):1045-50.
 • Kjeldsen SE, Hedner T, Jamerson K, Julius S, Haley WE, Zabalgoitia M, et al. Hypertension optimal treatment (HOT) study: home blood pressure in treated hypertensive subjects. Hypertension. 1998;31(4):1014-20.
 • Kollias A, Andreadis E, Agaliotis G, Kolyvas GN, Achimastos A, Stergiou GS. The optimal night-time home blood pressure monitoring schedule: agreement with ambulatory blood pressure and association with organ damage. J Hypertens. 2018;36(2):243-9.
 • Kollias A, Dafni M, Poulidakis E, Ntineri A, Stergiou GS. Out-of-office blood pressure and target organ damage in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2014;32(12):2315-31; discussion 31.
 • Kollias A, Ntineri A, Stergiou GS. Association of night-time home blood pressure with night-time ambulatory blood pressure and target-organ damage: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2017;35(3):442-52.
 • Krause T, Lovibond K, Caulfield M, McCormack T, Williams B. Management of hypertension: summary of NICE guidance. Bmj. 2011;343:d4891.
 • Kronish IM, Kent S, Moise N, Shimbo D, Safford MM, Kynerd RE, et al. Barriers to conducting ambulatory and home blood pressure monitoring during hypertension screening in the United States. J Am Soc Hypertens. 2017;11(9):573-80.
 • Kumar N, Khunger M, Gupta A, Garg N. A content analysis of smartphone-based applications for hypertension management. J Am Soc Hypertens. 2015;9(2):130-6.
 • Kuriyama S, Otsuka Y, Iida R, Matsumoto K, Tokudome G, Hosoya T. Morning blood pressure predicts hypertensive organ damage in patients with renal diseases: effect of intensive antihypertensive therapy in patients with diabetic nephropathy. Intern Med. 2005;44(12):1239-46.
 • Lan H, Al-Jumaily AM, Lowe A, Hing W. Effect of tissue mechanical properties on cuff-based blood pressure measurements. Med Eng Phys. 2011;33(10):1287-92.
 • Leung AA, Daskalopoulou SS, Dasgupta K, McBrien K, Butalia S, Zarnke KB, et al. Hypertension Canada’s 2017 Guidelines for Diagnosis, Risk Assessment, Prevention, and Treatment of Hypertension in Adults. Can J Cardiol. 2017;33(5):557-76.
 • Liang X, Wang Q, Yang X, Cao J, Chen J, Mo X, et al. Effect of mobile phone intervention for diabetes on glycaemic control: a meta-analysis. Diabet Med. 2011;28(4):455-63.
 • Lin TT, Juang JJ, Lee JK, Tsai CT, Chen CH, Yu WC, et al. Comparison of Home and Ambulatory Blood Pressure Measurements in Association With Preclinical Hypertensive Cardiovascular Damage. J Cardiovasc Nurs. 2019;34(2):106-14.
 • Lindroos AS, Johansson JK, Puukka PJ, Kantola I, Salomaa V, Juhanoja EP, et al. The association between home vs. ambulatory night-time blood pressure and end-organ damage in the general population. J Hypertens. 2016;34(9):1730-7.
 • Lindroos AS, Jula AM, Puukka PJ, Kantola I, Salomaa V, Juhanoja E, et al. Comparison of Acceptability of Traditional and Novel Blood Pressure Measurement Methods. Am J Hypertens. 2016;29(6):679-83.
 • Little P, Barnett J, Barnsley L, Marjoram J, Fitzgerald-Barron A, Mant D. Comparison of acceptability of and preferences for different methods of measuring blood pressure in primary care. BMJ (Clinical research ed). 2002;325(7358):258-9.
 • Liu Z, Zhao Y, Lu F, Zhang H, Diao Y. Day-by-day variability in self-measured blood pressure at home: effects on carotid artery atherosclerosis, brachial flow-mediated dilation, and endothelin-1 in normotensive and mild-moderate hypertensive individuals. Blood Press Monit. 2013;18(6):316-25.
 • Logan AG, Dunai A, McIsaac WJ, Irvine MJ, Tisler A. Attitudes of primary care physicians and their patients about home blood pressure monitoring in Ontario. J Hypertens. 2008;26(3):446-52.
 • Lovibond K, Jowett S, Barton P, Caulfield M, Heneghan C, Hobbs FD, et al. Cost-effectiveness of options for the diagnosis of high blood pressure in primary care: a modelling study. Lancet. 2011;378(9798):1219-30.
 • Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Cruickshank JK, Dominiczak A, Erdine S, Hirth A, et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. J Hypertens. 2016;34(10):1887-920.
 • Maciejewski ML, Bosworth HB, Olsen MK, Smith VA, Edelman D, Powers BJ, et al. Do the benefits of participation in a hypertension self-management trial persist after patients resume usual care? Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2014;7(2):269-75.
 • Magee LA, von Dadelszen P. Pre-eclampsia and increased cardiovascular risk. BMJ (Clinical research ed). 2007;335(7627):945-6.
 • Mallion JM, de Gaudemaris R, Baguet JP, Azzouzi L, Quesada JL, Sauzeau C, et al. Acceptability and tolerance of ambulatory blood pressure measurement in the hypertensive patient. Blood Press Monit. 1996;1(3):197-203.
 • Mancia G, Di Rienzo M, Parati G. Ambulatory blood pressure monitoring use in hypertension research and clinical practice. Hypertension. 1993;21(4):510-24.
 • Mancia G, Facchetti R, Parati G, Zanchetti A. Effect of long-term antihypertensive treatment on white-coat hypertension. Hypertension. 2014;64(6):1388-98.
 • Mancia G, Omboni S, Chazova I, Coca A, Girerd X, Haller H, et al. Effects of the lercanidipine-enalapril combination vs. the corresponding monotherapies on home blood pressure in hypertension: evidence from a large database. J Hypertens. 2016;34(1):139-48.
 • Mancia G, Zanchetti A, Agabiti-Rosei E, Benemio G, De Cesaris R, Fogari R, et al. Ambulatory blood pressure is superior to clinic blood pressure in predicting treatment-induced regression of left ventricular hypertrophy. SAMPLE Study Group. Study on Ambulatory Monitoring of Blood Pressure and Lisinopril Evaluation. Circulation. 1997;95(6):1464-70.
 • Margolis KL, Asche SE, Bergdall AR, Dehmer SP, Groen SE, Kadrmas HM, et al. Effect of home blood pressure telemonitoring and pharmacist management on blood pressure control: a cluster randomized clinical trial. Jama. 2013;310(1):46-56.
 • Margolis KL, Asche SE, Dehmer SP, Bergdall AR, Green BB, Sperl-Hillen JM, et al. Long-term Outcomes of the Effects of Home Blood Pressure Telemonitoring and Pharmacist Management on Blood Pressure Among Adults With Uncontrolled Hypertension: Follow-up of a Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2018;1(5):e181617.
 • Markets Ra. Patient monitoring device: global markets. e-book. New York: Research and Market Company; 2018 July 2018. Contract No.: 3768929.
 • Marks LA, Groch A. Optimizing cuff width for noninvasive measurement of blood pressure. Blood Press Monit. 2000;5(3):153-8.
 • Martinez MA, Sancho T, Garcia P, Moreno P, Rubio JM, Palau FJ, et al. Home blood pressure in poorly controlled hypertension: relationship with ambulatory blood pressure and organ damage. Blood Press Monit. 2006;11(4):207-13.
 • McManus R, Mant J, Franssen M, Nickless A, Schwartz C, Hodgkinson J, et al. Telemonitoring and/or self-monitoring of blood pressure in hypertension (TASMINH4): A Randomised Controlled Trial. Journal of Hypertension. 2018;36:e5.
 • McManus RJ, Mant J, Bray EP, Holder R, Jones MI, Greenfield S, et al. Telemonitoring and self-management in the control of hypertension (TASMINH2): a randomised controlled trial. Lancet. 2010;376(9736):163-72.
 • McManus RJ, Mant J, Franssen M, Nickless A, Schwartz C, Hodgkinson J, et al. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. The Lancet. 2018;391(10124):949-59.
 • McManus RJ, Mant J, Haque MS, Bray EP, Bryan S, Greenfield SM, et al. Effect of self-monitoring and medication self-titration on systolic blood pressure in hypertensive patients at high risk of cardiovascular disease: the TASMIN-SR randomized clinical trial. Jama. 2014;312(8):799-808.
 • Mori H, Yamamoto H, Ukai H, Yuasa S, Nakajima K, Mikawa T, et al. Comparison of effects of angiotensin II receptor blocker on morning home blood pressure and cardiorenal protection between morning administration and evening administration in hypertensive patients: the COMPATIBLE study. Hypertens Res. 2013;36(3):202-7.
 • Murakami S, Otsuka K, Kubo Y, Shinagawa M, Matsuoka O, Yamanaka T, et al. Weekly variation of home and ambulatory blood pressure and relation between arterial stiffness and blood pressure measurements in community-dwelling hypertensives. Clin Exp Hypertens. 2005;27(2-3):231-9.
 • Myers MG, Asmar R, Staessen JA. Office blood pressure measurement in the 21st century. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1104-7.
 • Myers MG, Haynes RB, Rabkin SW. Canadian hypertension society guidelines for ambulatory blood pressure monitoring. Am J Hypertens. 1999;12(11 Pt 1):1149-57.
 • Myers MG, Stergiou GS. Reporting bias: Achilles’ heel of home blood pressure monitoring. J Am Soc Hypertens. 2014;8(5):350-7.
 • Myers MG, Tobe SW, McKay DW, Bolli P, Hemmelgarn BR, McAlister FA. New algorithm for the diagnosis of hypertension. Am J Hypertens. 2005;18(10):1369-74.
 • Nagai M, Hoshide S, Ishikawa J, Shimada K, Kario K. Visit-to-visit blood pressure variations: new independent determinants for carotid artery measures in the elderly at high risk of cardiovascular disease. J Am Soc Hypertens. 2011;5(3):184-92.
 • Nasothimiou EG, Karpettas N, Dafni MG, Stergiou GS. Patients’ preference for ambulatory versus home blood pressure monitoring. J Hum Hypertens. 2014;28(4):224-9.
 • Nasothimiou EG, Tzamouranis D, Roussias LG, Stergiou GS. Home versus ambulatory blood pressure monitoring in the diagnosis of clinic resistant and true resistant hypertension. J Hum Hypertens. 2012;26(12):696-700.
 • Nathan HL, Duhig K, Hezelgrave NL, Chappell LC, Shennan AH. Blood pressure measurement in pregnancy. The Obstetrician & Gynaecologist. 2015;17(2):91-8.
 • Nathan HL, Vousden N, Lawley E, de Greeff A, Hezelgrave NL, Sloan N, et al. Development and evaluation of a novel Vital Signs Alert device for use in pregnancy in low-resource settings. BMJ Innov. 2018;4(4):192-8.
 • Nerenberg K, Zarnke K, Leung A, Dasgupta K, Butalia S, McBrien K, et al. Hypertension Canada’s 2018 Guidelines for Diagnosis, Risk Assessment, Prevention, and Treatment of Hypertension in Adults and Children. Canadian Journal of Cardiology. 2018;34.
 • NICE. Hypertension in adults: The clinical management of primary hypertension in adults London: National Institute for Health and Care Excellence; 2020 [Clinical guideline 127; 2011]. Available from: http://www.nice.org.uk/guidance/cg127.
 • NICE. Watch BP Home A for opportunistically detecting atrial fibrillation during diagnosis and monitoring of hypertension London: National Institute for Health and Care Excellence 2013 [Available from: https:// www.nice.org.uk/guidance/MTG13.
 • Niiranen T, Jula A, Kantola I, Kähönen M, Reunanen A. Home blood pressure has a stronger association with arterial stiffness than clinic blood pressure: the Finn-Home Study. Blood pressure monitoring. 2009;14:196-201.
 • Niiranen T, Jula A, Kantola I, Moilanen L, Kahonen M, Kesaniemi YA, et al. Home-measured blood pressure is more strongly associated with atherosclerosis than clinic blood pressure: the Finn-HOME Study. J Hypertens. 2007;25(6):1225-31.
 • Niiranen TJ, Asayama K, Thijs L, Johansson JK, Hara A, Hozawa A, et al. Optimal number of days for home blood pressure measurement. Am J Hypertens. 2015;28(5):595-603.
 • Niiranen TJ, Asayama K, Thijs L, Johansson JK, Ohkubo T, Kikuya M, et al. Outcome-driven thresholds for home blood pressure measurement: international database of home blood pressure in relation to cardiovascular outcome. Hypertension. 2013;61(1):27-34.
 • Niiranen TJ, Hanninen MR, Johansson J, Reunanen A, Jula AM. Home-measured blood pressure is a stronger predictor of cardiovascular risk than office blood pressure: the Finn-Home study. Hypertension. 2010;55(6):1346-51.
 • Niiranen TJ, Johansson JK, Reunanen A, Jula AM. Optimal schedule for home blood pressure measurement based on prognostic data: the Finn-Home Study. Hypertension. 2011;57(6):1081-6.
 • Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM, Reunanen A. Comparison of agreement between clinic and home-measured blood pressure in the Finnish population: the Finn-HOME Study. J Hypertens. 2006;24(8):1549-55.
 • Nishimura T, Hashimoto J, Ohkubo T, Kikuya M, Metoki H, Asayama K, et al. Efficacy and duration of action of the four selective angiotensin II subtype 1 receptor blockers, losartan, candesartan, valsartan and telmisartan, in patients with essential hypertension determined by home blood pressure measurements. Clin Exp Hypertens. 2005;27(6):477-89.
 • Nomura K, Asayama K, Thijs L, Niiranen TJ, Lujambio I, Boggia J, et al. Thresholds for conventional and home blood pressure by sex and age in 5018 participants from 5 populations. Hypertension. 2014;64(4):695-701.
 • Ntineri A, Kalogeropoulos PG, Kyriakoulis KG, Aissopou EK, Thomopoulou G, Kollias A, et al. Prognostic value of average home blood pressure and variability: 19-year follow-up of the Didima study. J Hypertens. 2018;36(1):69-76.
 • O’Brien E, Dolan E. Ambulatory Blood Pressure Measurement in the Elderly. Hypertension. 2019;73(5):961-4.
 • O’Brien E, Petrie J, Littler W, De Swiet M, Padfield P, Altman D, et al. The British hypertension society protocol for the evaluation of blood pressure measuring devices. J Hypertens. 1993;11:S43.
 • O’Brien E, Petrie J, Littler W, De Swiet M, Padfield P, Dillon M. Blood pressure measurement: recommendations of the British hypertension society. 3rd edition ed. London: BMJ Publishing Group; 1997.
 • O’Brien E, Alpert BS, Stergiou GS. Accurate blood pressure measuring devices: Influencing users in the 21st century. The Journal of Clinical Hypertension. 2018;20(7):1138-41.
 • O’Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, Mallion JM, Mancia G, et al. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood pressure measurement. J Hypertens. 2003;21(5):821-48.
 • O’Brien E, Atkins N, Stergiou G, Karpettas N, Parati G, Asmar R, et al. European Society of Hypertension International Protocol revision 2010 for the validation of blood pressure measuring devices in adults. Blood Press Monit. 2010;15(1):23-38.
 • O’Brien E, Dolan E, Stergiou GS. Achieving reliable blood pressure measurements in clinical practice: It’s time to meet the challenge. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1084-8.
 • O’Brien E, Kario K, Staessen JA, de la Sierra A, Ohkubo T. Patterns of ambulatory blood pressure: clinical relevance and application. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1112-5.
 • O’Brien E, Parati G, Stergiou G, Asmar R, Beilin L, Bilo G, et al. European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens. 2013;31(9):1731-68.
 • O’Brien E, Stergiou GS, Turner MJ. The quest for accuracy of blood pressure measuring devices. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1092-5.
 • O’Brien E, White WB, Parati G, Dolan E. Ambulatory blood pressure monitoring in the 21st century. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1108-11.
 • O’Brien E. Review: a century of confusion; which bladder for accurate blood pressure measurement? J Hum Hypertens. 1996;10(9):565-72.
 • O’Brien E. What to do when faced with an unmeasurable ambulatory blood pressure? J Hypertens. 2011;29(3):451-3.
 • Ogedegbe G, Schoenthaler A. A systematic review of the effects of home blood pressure monitoring on medication adherence. J Clin Hypertens (Greenwich). 2006;8(3):174-80.
 • Ohkubo T, Asayama K, Kikuya M, Metoki H, Hoshi H, Hashimoto J, et al. How many times should blood pressure be measured at home for better prediction of stroke risk? Ten-year follow-up results from the Ohasama study. J Hypertens. 2004;22(6):1099-104.
 • Ohkubo T, Imai Y, Tsuji I, Nagai K, Kato J, Kikuchi N, et al. Home blood pressure measurement has a stronger predictive power for mortality than does screening blood pressure measurement: a population-based observation in Ohasama, Japan. J Hypertens. 1998;16(7):971-5.
 • Oishi E, Ohara T, Sakata S, Fukuhara M, Hata J, Yoshida D, et al. Day-to-Day Blood Pressure Variability and Risk of Dementia in a General Japanese Elderly Population: The Hisayama Study. Circulation. 2017;136(6):516-25.
 • Okada T, Nakao T, Matsumoto H, Nagaoka Y, Tomaru R, Iwasawa H, et al. Prognostic significance of home blood pressure control on renal and cardiovascular outcomes in elderly patients with chronic kidney disease. Hypertens Res. 2009;32(12):1123-9.
 • Okada T, Nakao T, Matsumoto H, Nagaoka Y, Tomaru R, Iwasawa H, et al. [Day-by-day variability of home blood pressure in patients with chronic kidney disease]. Nihon Jinzo Gakkai Shi. 2008;50(5):588-96.
 • Omboni S, Caserini M, Coronetti C. Telemedicine and M-Health in Hypertension Management: Technologies, Applications and Clinical Evidence. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2016;23(3):187-96.
 • Omboni S, Ferrari R. The role of telemedicine in hypertension management: focus on blood pressure telemonitoring. Curr Hypertens Rep. 2015;17(4):535.
 • Omboni S, Gazzola T, Carabelli G, Parati G. Clinical usefulness and cost effectiveness of home blood pressure telemonitoring: meta-analysis of randomized controlled studies. J Hypertens. 2013;31(3):455-67; discussion 67-8.
 • Omboni S, Guarda A. Impact of home blood pressure telemonitoring and blood pressure control: a meta-analysis of randomized controlled studies. Am J Hypertens. 2011;24(9):989-98.
 • Omboni S, Parati G, Palatini P, Vanasia A, Muiesan ML, Cuspidi C, et al. Reproducibility and clinical value of nocturnal hypotension: prospective evidence from the SAMPLE study. Study on Ambulatory Monitoring of Pressure and Lisinopril Evaluation. J Hypertens. 1998;16(6):733-8.
 • Owens P, Atkins N, O’Brien E. Diagnosis of white coat hypertension by ambulatory blood pressure monitoring. Hypertension. 1999;34(2):267-72.
 • Ozone S, Sato M, Takayashiki A, Sakamoto N, Yoshimoto H, Maeno T. Adherence to blood pressure measurement guidelines in long-term care facilities: A cross sectional study. J Gen Fam Med. 2018;19(3):97-101.
 • Padwal RS, Majumdar SR. Comparability of two commonly used automated office blood pressure devices in the severely obese. Blood Press Monit. 2016;21(5):313-5.
 • Palatini P, Asmar R. Cuff challenges in blood pressure measurement. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1100-3.
 • Palatini P, Benetti E, Fania C, Malipiero G, Saladini F. Rectangular cuffs may overestimate blood pressure in individuals with large conical arms. J Hypertens. 2012;30(3):530-6.
 • Palatini P, Benetti E, Fania C, Saladini F. Only troncoconical cuffs can provide accurate blood pressure measurements in people with severe obesity. J Hypertens. 2019;37(1):37-41.
 • Palatini P, Frick GN. Cuff and bladder: overlooked components of BP measurement devices in the modern era? Am J Hypertens. 2012;25(2):136-8.
 • Palatini P, Parati G. Blood pressure measurement in very obese patients: a challenging problem. J Hypertens. 2011;29(3):425-9.
 • Parati G, Asmar R, Stergiou GS. Self blood pressure monitoring at home by wrist devices: a reliable approach? J Hypertens. 2002;20(4):573-8.
 • Parati G, Dolan E, McManus RJ, Omboni S. Home blood pressure telemonitoring in the 21st century. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1128-32.
 • Parati G, Lombardi C, Hedner J, Bonsignore MR, Grote L, Tkacova R, et al. Position paper on the management of patients with obstructive sleep apnea and hypertension: joint recommendations by the European Society of Hypertension, by the European Respiratory Society and by the members of European COST (COoperation in Scientific and Technological research) ACTION B26 on obstructive sleep apnea. J Hypertens. 2012;30(4):633-46.
 • Parati G, Ochoa JE, Bilo G. Blood pressure variability, cardiovascular risk, and risk for renal disease progression. Curr Hypertens Rep. 2012;14(5):421-31.
 • Parati G, Ochoa JE, Lombardi C, Bilo G. Assessment and management of blood-pressure variability. Nat Rev Cardiol. 2013;10(3):143-55.
 • Parati G, Omboni S, Albini F, Piantoni L, Giuliano A, Revera M, et al. Home blood pressure telemonitoring improves hypertension control in general practice. The TeleBPCare study. J Hypertens. 2009;27(1):198-203.
 • Parati G, Omboni S. Role of home blood pressure telemonitoring in hypertension management: an update. Blood Press Monit. 2010;15(6):285-95.
 • Parati G, Pickering TG. Home blood-pressure monitoring: US and European consensus. Lancet. 2009;373(9667):876-8.
 • Parati G, Stergiou G, O’Brien E, Asmar R, Beilin L, Bilo G, et al. European Society of Hypertension practice guidelines for ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens. 2014;32(7):1359-66.
 • Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, et al. European Society of Hypertension practice guidelines for home blood pressure monitoring. J Hum Hypertens. 2010;24(12):779-85.
 • Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, et al. European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home: a summary report of the Second International Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J Hypertens. 2008;26(8):1505-26.
 • Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, et al. European Society of Hypertension practice guidelines for home blood pressure monitoring. J Hum Hypertens. 2010;24(12):779-85.
 • Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, et al. European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home: a summary report of the Second International Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J Hypertens. 2008;26(8):1505-26.
 • Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, et al. European Society of Hypertension practice guidelines for home blood pressure monitoring. J Hum Hypertens. 2010;24(12):779-85.
 • Parati G, Torlasco C, Omboni S, Pellegrini D. Smartphone Applications for Hypertension Management: a Potential Game-Changer That Needs More Control. Curr Hypertens Rep. 2017;19(6):48.
 • Park S, Buranakitjaroen P, Chen CH, Chia YC, Divinagracia R, Hoshide S, et al. Expert panel consensus recommendations for home blood pressure monitoring in Asia: the Hope Asia Network. J Hum Hypertens. 2018;32(4):249-58.
 • Sakata S, Hata J, Fukuhara M, Yonemoto K, Mukai N, Yoshida D, et al. Morning and Evening Blood Pressures Are Associated With Intima-Media Thickness in a General Population- The Hisayama Study. Circ J. 2017;81(11):1647-53.
 • Salles GF, Reboldi G, Fagard RH, Cardoso CR, Pierdomenico SD, Verdecchia P, et al. Prognostic Effect of the Nocturnal Blood Pressure Fall in Hypertensive Patients: The Ambulatory Blood Pressure Collaboration in Patients With Hypertension (ABC-H) Meta-Analysis. Hypertension. 2016;67(4):693-700.
 • Salvi P, Grillo A, Parati G. Noninvasive estimation of central blood pressure and analysis of pulse waves by applanation tonometry. Hypertens Res. 2015;38(10):646-8.
 • Santos SF, Mendes RB, Santos CA, Dorigo D, Peixoto AJ. Profile of interdialytic blood pressure in hemodialysis patients. Am J Nephrol. 2003;23(2):96-105.
 • Satoh M, Asayama K, Kikuya M, Inoue R, Metoki H, Hosaka M, et al. Long-Term Stroke Risk Due to Partial White-Coat or Masked Hypertension Based on Home and Ambulatory Blood Pressure Measurements: The Ohasama Study. Hypertension. 2016;67(1):48-55.
 • Satoh M, Asayama K, Murakami T, Kikuya M, Metoki H, Imai Y, et al. Stroke risk due to partial white-coat or masked hypertension based on the ACC/AHA guideline’s blood pressure threshold: the Ohasama study. Hypertension Research. 2019;42(1):120-2.
 • Satoh M, Haga T, Hosaka M, Obara T, Metoki H, Murakami T, et al. The velocity of antihypertensive effects of seven angiotensin II receptor blockers determined by home blood pressure measurements. J Hypertens. 2016;34(6):1218-23.
 • Schwartz CL, Seyed-Safi A, Haque S, Bray EP, Greenfield S, Hobbs FDR, et al. Do patients actually do what we ask: patient fidelity and persistence to the Targets and Self-Management for the Control of Blood Pressure in Stroke and at Risk Groups blood pressure self-management intervention. J Hypertens. 2018;36(8):1753-61.
 • Sega R, Facchetti R, Bombelli M, Cesana G, Corrao G, Grassi G, et al. Prognostic value of ambulatory and home blood pressures compared with office blood pressure in the general population: follow-up results from the Pressioni Arteriose Monitorate e Loro Associazioni (PAMELA) study. Circulation. 2005;111(14):1777-83.
 • Sharman JE, Howes FS, Head GA, McGrath BP, Stowasser M, Schlaich M, et al. Home blood pressure monitoring: Australian Expert Consensus Statement. J Hypertens. 2015;33(9):1721-8.
 • Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, Cohen MI, Forman DE, Goldberger ZD, et al. 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2017;136(5):e25-e59.
 • Shennan A, Gupta M, Halligan A, Taylor DJ, de Swiet M. Lack of reproducibility in pregnancy of Korotkoff phase IV as measured by mercury sphygmomanometry. Lancet. 1996;347(8995):139-42.
 • Shennan AH, Green M, Chappell LC. Maternal deaths in the UK: pre-eclampsia deaths are avoidable. Lancet. 2017;389(10069):582-4.
 • Shibasaki S, Hoshide S, Eguchi K, Ishikawa J, Kario K. Increase Trend in Home Blood Pressure on a Single Occasion Is Associated With B-Type Natriuretic Peptide and the Estimated Glomerular Filtration Rate. Am J Hypertens. 2015;28(9):1098-105.
 • Shimamoto K, Ando K, Fujita T, Hasebe N, Higaki J, Horiuchi M, et al. The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2014). Hypertens Res. 2014;37(4):253-390.
 • Shimbo D, Abdalla M, Falzon L, Townsend RR, Muntner P. Role of Ambulatory and Home Blood Pressure Monitoring in Clinical Practice: A Narrative Review. Ann Intern Med. 2015;163(9):691-700.
 • Silva BM, Rodrigues JJ, de la Torre Diez I, Lopez-Coronado M, Saleem K. Mobile-health: A review of current state in 2015. J Biomed Inform. 2015;56:265-72.
 • Siu AL. Screening for high blood pressure in adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2015;163(10):778-86.
 • Siven SS, Niiranen TJ, Langen VL, Puukka PJ, Kantola IM, Jula AM. Home versus office blood pressure: longitudinal relations with left ventricular hypertrophy: the Finn-Home study. J Hypertens. 2017;35(2):266-71.
 • Soghikian K, Casper SM, Fireman BH, Hunkeler EM, Hurley LB, Tekawa IS, et al. Home blood pressure monitoring. Effect on use of medical services and medical care costs. Med Care. 1992;30(9):855-65.
 • Sood S, Mbarika V, Jugoo S, Dookhy R, Doarn CR, Prakash N, et al. What is telemedicine? A collection of 104 peer-reviewed perspectives and theoretical underpinnings. Telemed J E Health. 2007;13(5):573-90.
 • Sprague E, Padwal RS. Adequacy of validation of wide-range cuffs used with home blood pressure monitors: a systematic review. Blood Press Monit. 2018;23(5):219-24.
 • Staessen JA, Den Hond E, Celis H, Fagard R, Keary L, Vandenhoven G, et al. Antihypertensive treatment based on blood pressure measurement at home or in the physician’s office: a randomized controlled trial. Jama. 2004;291(8):955-64.
 • Staessen JA, Li Y, Hara A, Asayama K, Dolan E, O’Brien E. Blood Pressure Measurement Anno 2016. Am J Hypertens. 2017;30(5):453-63.
 • Staessen JA, Thijs L, Ohkubo T, Kikuya M, Richart T, Boggia J, et al. Thirty years of research on diagnostic and therapeutic thresholds for the self-measured blood pressure at home. Blood Press Monit. 2008;13(6):352-65.
 • Steinmann WC, Chitima-Matsiga R, Bagree S. What are specialist and primary care clinicians’ attitudes and practices regarding home blood pressure monitoring for hypertensive patients? Mo Med. 2011;108(6):443-7.
 • Stergiou G, Christodoulakis G, Giovas P, Lourida P, Alamara C, Roussias LG. Home Blood Pressure Monitoring in Children: How Many Measurements are Needed? American Journal of Hypertension. 2008;21(6):633-8.
 • Stergiou G, Kollias A, Parati G, O’Brien E. Office Blood Pressure Measurement: The Weak Cornerstone of Hypertension Diagnosis. Hypertension. 2018;71(5):813-5.
 • Stergiou G, Ntineri A. Home (self) monitoring of blood pressure in clinical trials. In: WB W, editor. Blood pressure monitoring in cardiovascular medicine and therapeutics. Third edition ed. New York: Springer; 2016.
 • Stergiou G, Ntineri A. Methodology and applicability of home blood pressure monitoring in children and adolescents. In: Flynn J, Ingelfinger J, Redwine K, editors. Pediatric Hypertension. Cham: Springer; 2018. p. 305-21.
 • Stergiou G, Parati G. Further insights into the 24-h blood pressure profile by home blood pressure monitoring: the issue of morning hypertension. J Hypertens. 2009;27(4):696-9.
 • Stergiou GS, Alamara CV, Salgami EV, Vaindirlis IN, Dacou-Voutetakis C, Mountokalakis TD. Reproducibility of home and ambulatory blood pressure in children and adolescents. Blood Press Monit. 2005;10(3):143-7.
 • Stergiou GS, Alamara CV, Vazeou A, Stefanidis CJ. Office and out-of-office blood pressure measurement in children and adolescents. Blood Press Monit. 2004;9(6):293-6.
 • Stergiou GS, Alpert B, Mieke S, Asmar R, Atkins N, Eckert S, et al. A universal standard for the validation of blood pressure measuring devices: Association for the Advancement of Medical Instrumentation/European Society of Hypertension/International Organization for Standardization (AAMI/ESH/ISO) Collaboration Statement. J Hypertens. 2018;36(3):472-8.
 • Stergiou GS, Argyraki KK, Moyssakis I, Mastorantonakis SE, Achimastos AD, Karamanos VG, et al. Home blood pressure is as reliable as ambulatory blood pressure in predicting target-organ damage in hypertension. Am J Hypertens. 2007;20(6):616-21.
 • Stergiou GS, Asayama K, Thijs L, Kollias A, Niiranen TJ, Hozawa A, et al. Prognosis of white-coat and masked hypertension: International Database of HOme blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome. Hypertension. 2014;63(4):675-82.
 • Stergiou GS, Asmar R, Myers M, Palatini P, Parati G, Shennan A, et al. Improving the accuracy of blood pressure measurement: the influence of the European Society of Hypertension International Protocol (ESH-IP) for the validation of blood pressure measuring devices and future perspectives. J Hypertens. 2018;36(3):479-87.
 • Stergiou GS, Baibas NM, Gantzarou AP, Skeva, II, Kalkana CB, Roussias LG, et al. Reproducibility of home, ambulatory, and clinic blood pressure: implications for the design of trials for the assessment of antihypertensive drug efficacy. Am J Hypertens. 2002;15(2 Pt 1):101-4.
 • Stergiou GS, Baibas NM, Kalogeropoulos PG. Cardiovascular risk prediction based on home blood pressure measurement: the Didima study. J Hypertens. 2007;25(8):1590-6.
 • Stergiou GS, Bliziotis IA. Home blood pressure monitoring in the diagnosis and treatment of hypertension: a systematic review. Am J Hypertens. 2011;24(2):123-34.
 • Stergiou GS, Boubouchairopoulou N, Kollias A. Accuracy of Automated Blood Pressure Measurement in Children. Hypertension. 2017;69(6):1000-6.
 • Stergiou GS, Dolan E, Kollias A, Poulter NR, Shennan A, Staessen JA, et al. Blood pressure measurement in special populations and circumstances. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1122-7.
 • Stergiou GS, Efstathiou SP, Skeva, II, Baibas NM, Kalkana CB, Mountokalakis TD. Assessment of drug effects on blood pressure and pulse pressure using clinic, home and ambulatory measurements. J Hum Hypertens. 2002;16(10):729-35.
 • Stergiou GS, Efstathiou SP, Skeva, II, Baibas NM, Roussias LG, Mountokalakis TD. Comparison of the smoothness index, the trough : peak ratio and the morning : evening ratio in assessing the features of the antihypertensive drug effect. J Hypertens. 2003;21(5):913-20.
 • Stergiou GS, Giovas PP, Kollias A, Rarra VC, Papagiannis J, Georgakopoulos D, et al. Relationship of home blood pressure with target-organ damage in children and adolescents. Hypertens Res. 2011;34(5):640-4.
 • Stergiou GS, Kario K, Kollias A, McManus RJ, Ohkubo T, Parati G, et al. Home blood pressure monitoring in the 21st century. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018;20(7):1116-21.
 • Stergiou GS, Karpettas N, Destounis A, Tzamouranis D, Nasothimiou E, Kollias A, et al. Home blood pressure monitoring alone vs. combined clinic and ambulatory measurements in following treatment-induced changes in blood pressure and organ damage. Am J Hypertens. 2014;27(2):184-92.
 • Stergiou GS, Karpettas N, Panagiotakos DB, Vazeou A. Comparison of office, ambulatory and home blood pressure in children and adolescents on the basis of normalcy tables. J Hum Hypertens. 2011;25(4):218-23.
 • Stergiou GS, Kollias A, Destounis A, Tzamouranis D. Automated blood pressure measurement in atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2012;30(11):2074-82.
 • Stergiou GS, Kollias A, Zeniodi M, Karpettas N, Ntineri A. Home blood pressure monitoring: primary role in hypertension management. Curr Hypertens Rep. 2014;16(8):462.
 • Stergiou GS, Mengden T, Padfield PL, Parati G, O’Brien E, Working Group on Blood Pressure Monitoring of the European Society of H. Self monitoring of blood pressure at home. BMJ (Clinical research ed). 2004;329(7471):870-1.
 • Stergiou GS, Myrsilidi A, Kollias A, Destounis A, Roussias L, Kalogeropoulos P. Seasonal variation in meteorological parameters and office, ambulatory and home blood pressure: predicting factors and clinical implications. Hypertens Res. 2015;38(12):869-75.
 • Stergiou GS, Nasothimiou E, Giovas P, Kapoyiannis A, Vazeou A. Diagnosis of hypertension in children and adolescents based on home versus ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens. 2008;26(8):1556-62.
 • Stergiou GS, Nasothimiou EG, Destounis A, Poulidakis E, Evagelou I, Tzamouranis D. Assessment of the diurnal blood pressure profile and detection of non-dippers based on home or ambulatory monitoring. Am J Hypertens. 2012;25(9):974-8.
 • Stergiou GS, Nasothimiou EG, Giovas PP, Rarra VC. Long-term reproducibility of home vs. office blood pressure in children and adolescents: the Arsakeion school study. Hypertens Res. 2009;32(4):311-5.
 • Stergiou GS, Nasothimiou EG, Kalogeropoulos PG, Pantazis N, Baibas NM. The optimal home blood pressure monitoring schedule based on the Didima outcome study. Journal of Human Hypertension. 2010;24(3):158-64.
 • Stergiou GS, Nasothimiou EG, Roussias LG. Morning hypertension assessed by home or ambulatory monitoring: different aspects of the same phenomenon? J Hypertens. 2010;28(9):1846-53.
 • Stergiou GS, Ntineri A, Kollias A, Ohkubo T, Imai Y, Parati G. Blood pressure variability assessed by home measurements: a systematic review. Hypertens Res. 2014;37(6):565-72.
 • Stergiou GS, Ntineri A, Kollias A, Stambolliu E, Kapogiannis A, Vazeou A, et al. Home blood pressure monitoring in pediatric hypertension: the US perspective and a plan for action. Hypertens Res. 2018;41(9):662-8.
 • Stergiou GS, Ntineri A. The optimal schedule for self-home blood pressure monitoring. J Hypertens. 2015;33(4):693-7.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان