تفاوت ترجمه عمومی و تخصصی

تفاوت ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی

ترجمه چیست؟ ترجمه عمومی چیست؟ ترجمه تخصصی چیست؟ تفاوت ترجمه عمومی با ترجمه تخصصی در چیست؟ آیا می دانید انواع ترجمه تخصصی چیست؟ انواع ترجمه عمومی چیست؟ چگونه بین ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی تمایز قائل شویم؟ در این مجموعه مقالات به این سئوالات پاسخ داده می شود.

ترجمه عمومی و تخصصی چه تفاوتی دارند؟

احتمالا سردرگم هستید و از خودتان می پرسید: تفاوت ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی چیست؟ شناخت تفاوت دو کلیت به شناخت هر یک از آنها بستگی دارد. آیا می دانید ترجمه عمومی یا ترجمه تخصصی چیست؟ بنابراین ابتدا به معرفی ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی می پردازیم و سپس تفاوت آنها را بیان می کنیم.

ترجمه عمومی چیست؟

ترجمه کتاب مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتیترجمه عمومی (General Translation) ساده ترین نوع ترجمه است که مستلزم دانش صنعت و تخصص خاصی نیست. زبان مورد استفاده در ترجمه عمومی براحتی قابل درک است و هدف آن عموم مردم و عوام است. مثال آن مقالات وبلاگ مثل همین مقاله، نامه های تجاری، دستورالعمل ها و راهنمای کاربران، دستنامه های عملیاتی و دفترچه استفاده از وسایل و اپلیکیشن های شغلی است.

هرچند ترجمه عمومی بدین معنی نیست که دانستن دو زبان برای انجام ترجمه عمومی کفایت می کند. انتشارات ترجمک در ترجمه متون عمومی از مترجمان مجرب و مسلط به ترجمه محاوره ای و شفاهی استفاده می کند.

گرچه ترجمه عمومی به دانش تخصصی حوزه خاص یا رشته تخصصی خاص نیاز ندارد، شخصی که ترجمه عمومی انجام می دهد بایستی متخصص زبان شناسی بوده و فرآیند ترجمه را بخوبی درک کند.

ترجمه تخصصی چیست؟

ترجمه تخصصی (Specialized Translation) به هر یک از انواع ترجمه های تخصصی اطلاق می شود از قبیل ترجمه کتاب های حقوقی، مدیریت، بازرگانی، پزشکی، فنی و مهندسی. درک متون تخصصی برای کسانی که در آن رشته و تخصص اطلاعات ندارند، مشکل است و از ترمینولوژی، عبارات و قواعد زبانی خاص رشته و تخصص تشکیل شده است.

معمولا مترجمان در یک حوزه تخصصی یا رشته تخصصی مهارت دارند و ترجمه تخصصی رشته خاصی را انجام می دهند. مثلا مترجم فنی و مهندسی نمی تواند ترجمه بازرگانی یا مدیریت و حسابداری را به خوبی انجام دهد و یا بالعکس. به همین دلیل استفاده از مترجم مناسب برای ترجمه کتاب های تخصصی از اهمیت خیلی بالایی برخوردار است.

چه موقع ترجمه تخصصی لازم می شود؟

اگر محتوایی که قرار است ترجمه شود حاوی واژگان تخصصی یا ترمینولوژیک است و این اصطلاحات و عبارات تخصصی توسط همه کسی قابل درک نیست، بخصوص کسانی که در آن حوزه یا رشته تخصص ندارند، به مترجم متون تخصصی نیاز است. اگر محتوا قرار است برای قشر خاصی با تخصص خاص ترجمه شود، به آن ترجمه تخصصی گفته می شود و به مترجم تخصصی آن رشته یا حوزه نیاز است.ترجمه کتاب فنی و مهندسی

مثلا اگر شرکتی در سطح بین الملل فعالیت داشته باشد به ترجمه اسناد و محتوای بازاریابی و تبلیغاتی خود نیاز دارد تا مشتریان خارجی بتوانند محصولات شرکت را بررسی و خرید نمایند. اینجاست که ترجمه تخصصی نیاز می شود. یا اگر دستگاه رادیولوژی جدیدی برای بیمارستان خرید شده باشد، ترجمه دفترچه راه اندازی و دستنامه استفاده از این دستگاه به ترجمه تخصصی نیاز دارد و یک مترجم متون پزشکی باید این ترجمه را انجام دهد.

ترجمه تخصصی گرانتر است یا ترجمه عمومی؟

از آنجایی که ترجمه تخصصی به دانش و مهارت تخصصی تری نیاز دارد، دستمزد آن هم بالاتر است. ترجمه عمومی را هر مترجمی می تواند انجام دهد، اما ترجمه تخصصی مستلزم مترجم مسلط به دانش آن تخصص است و دستمزد بالاتری می گیرند.

از آنجایی که کیفیت مترجم های یک شرکت روی اعتبار و شهرت شرکت تاثیر بالایی دارد، معمولا شرکت ها مترجم عمومی استخدام نمی کنند و بیشتر مترجمین تخصصی هستند که مورد قبول شرکت ها هستند. بنابراین بازار کار ترجمه تخصصی نیز از ترجمه عمومی بیشتر است.

تفاوت بین ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی: شما چه نیاز دارید؟

اگر تجربه کار در یک شرکت خدمات ترجمه یا یک انتشارات را داشته باشید، مطمئنا با اصطلاحات ترجمه تخصصی و ترجمه عمومی برخورد کرده اید. در ادامه به بررسی تفاوت بین ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی می پردازیم.

شاید در اصل به ترجمه تخصصی نیاز داریم تا عمومی!

ترجمه عمومی زیاد درخواست می شود اما معمولا مترجمان تخصصی آن را انجام می دهند. گرچه ساده ترین شکل ترجمه در نظر گرفته می شود و به تخصص و دانش تخصصی خاصی نیاز ندارد، دانش پایه زبان و استفاده از فرهنگ لغت برای ترجمه عمومی کیفی و خوب کافی نیست.

انتخاب خوب در انجام ترجمه عمومی استفاده از مترجمان با تجربه ای است که تخصص زبان شناسی داشته و پویایی های ترجمه را بخوبی می شناسند. معهذا شرکت های جهانی و بین المللی به چیزی فراتر از ترجمه عمومی اسناد و محتوای خود نیاز دارند.

تفاوت ترجمه استاندارد با ترجمه تخصصی چیست؟

گاهی بجای ترجمه عمومی از ترجمه استاندارد استفاده می شود و سردرگمی در تفاوت بین ترجمه استاندارد و ترجمه تخصصی پیش می آید. ممکن است سئوال شود که تفاوت ترجمه استاندارد با ترجمه تخصصی در چیست؟ بطور کلی تفاوت ترجمه استاندارد (ترجمه عمومی) با ترجمه تخصصی در موارد زیر است:ترجمه تخصصی کتاب های عمومی

 • ترمینولوژی (Terminology): کتاب و محتوایی به ترجمه تخصصی نیاز دارد که حاوی اصطلاحات و عبارات تخصصی از یک صنعت یا رشته خاص است. عوام محتوای تخصصی را به راحتی نمی فهمند و کسانی می توانند محتوای تخصصی را درک کنند که در آن رشته تخصص داشته باشند.
 • دستمزد: با توجه به سطح تخصص مورد نیاز، ترجمه تخصصی نسبت به ترجمه استاندارد یا ترجمه عمومی گرانتر است.

خدمات ترجمه استاندارد

هر متن و محتوایی که برای عوام تهیه شود از قبیل آموزش های ایمنی، دفترچه راهنما، بروشور استفاده و برگه های تبلیغاتی عمومی جزء محتوای استاندارد یا عمومی محسوب می شود. زبان این محتوا روان و ساده بوده و عوام آن را به راحتی درک می کنند. اگر بندرت اصطلاحی در آن بکار رفته باشد، بصورت پاورقی یا داخل پرانتز شرح داده شده است.

خدمات ترجمه تخصصی

کتاب یا محتوایی که برای یک قشر خاص تدوین شده است مثل کتاب حسابداری یا کتاب مدیریت صنعتی، محتوای تخصصی محسوب می شود و به مترجمی نیاز دارد که در آن صنعت یا رشته تخصصی تجربه داشته باشد. مثلا کتاب فنی و مهندسی یک محتوای تخصصی محسوب می شود و به مترجم متون یا کتاب فنی نیاز دارد.

ممکن است کسی ادعا کند که معنی اصطلاحات و عبارات ترمینولوژیک نیز در فرهنگ لغت یافت می شود. این مدعی صحیح است اما هر گونه اشتباه در ترجمه تخصصی می تواند با هزینه مالی و زمانی و گاهی جانی همراه باشد. مثلا تصور کنید ترجمه یک کتاب داروسازی با استفاده از فرهنگ لغت و توسط مترجم متون عمومی ترجمه شود!

تیم ترجمه کتاب ترجمک از مترجمان تخصصی حوزه های علمی و رشته های تخصصی دانشگاهی تشکیل شده است و کلیه متون عمومی و تخصصی توسط مترجمان متخصص و ماهر انجام می شود.

مترجمان ترجمک دارای مهارت ها و صلاحیت های لازم برای مترجم عمومی و مترجم تخصصی هستند، بنابراین متون عمومی را نیز با کیفیت و دقت متون تخصصی ترجمه می کنند.

چگونه تفاوت ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی را متوجه شویم؟

اگر نمی دانید که به مترجم عمومی یا مترجم تخصصی نیاز دارید، تجربه کافی در انتخاب مترجم برای محتوا یا کتاب خود را ندارید، می توانید با استفاده از چک لیست زیر مشخص کنید که ترجمه متن شما به مترجم عمومی نیاز دارد یا مترجم تخصصی.

به سئوالات زیر پاسخ دهید. اگر پاسخ هر پنج سئوال «بله» بود، شما به سرویس ترجمه تخصصی نیاز دارید:ترجمه کتاب مدیریت آموزشی

 1. ۱- آیا متن من حاوی اصطلاحات ترمینولوژیک است که مردم عادی آنها را نمی فهمند؟
 2. ۲- آیا لحن و روند نگارش متن قوی و مختص صنعت یا برندی خاص با اصطلاحات مختص خود است؟
 3. ۳- آیا قصد دارم چیزی را با یک پیام فروش و بازاریابی قوی به مدیران فروش دیگر بفروشم؟
 4. ۴- آیا محتوا یا کتاب من دارای پیامد حقوقی و قانونی است؟
 5. ۵- آیا محتوای من پیچیده است و به سختی روخوانی می شود؟

اگر پاسخ این سئوال مثبت است، شما به سرویس ترجمه تخصصی نیاز دارید. در عین حال اگر ترجمه کتاب و محتوای خود را به تیم ترجمه ترجمک سفارش دهید، تفاوتی ندارد که متن عمومی است یا تخصصی. زیرا توسط مترجمان حرفه ای با تجربه ترجمه هر دوی متون عمومی و تخصصی ترجمه می شود.

بنابراین کافی است فرم ثبت سفارش ترجمه را تکمیل کرده و فایل منبع (متن اصلی) را برای ما ارسال نمایید. به فاصله کمی یکی از کوردیناتورهای ترجمک با شما تماس گرفته و مقدمات لازم برای ترجمه کتاب یا محتوای شما را به عمل خواهد آورد.

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.

تفاوت ترجمه تخصصی با ترجمه عمومی چیست؟ در ترجمه عمومی، مترجم برای بیان مفهوم آزادی بیشتری دارد. در صورتیکه هدف ترجمه تخصصی، ترجمه دقیق و بدون کم و کاست مطلب از یک زبان به زبان دیگر است.
ترجمه عمومی شامل چه متونی است و چرا از ترجمه تخصصی ارزان تر است. تفاوت ترجمه عمومی با ترجمه تخصصی در دامنه لغات مورد استفاده در این متون و همچنین بازار فراوان ترجمه عمومی است.
مترجم با تجربه بیان بهتری داشته و متن ترجمه شده را بهتر ارائه می کند. پس برای ترجمه عمومی بیشتر از ترجمه تخصصی مناسب است؟ترجمه کتاب حسابداری

 1. موسسه ترجمه تخصصی چیست و چه تفاوتی با موسسات ترجمه عمومی دارد؟
 2. موسسه ترجمه تخصصی و دارالترجمه چه تفاوت هایی با هم دارند؟
 3. انتخاب مترجم برای ترجمه متون عمومی در مقایسه با ترجمه تخصصی چگونه است؟
 4. تفاوت‌های بین ترجمه رسمی و غیر رسمی چیست؟
 5. تفاوت‌های بین ترجمه رسمی و غیررسمی را بحث خواهیم کرد. اما آیا می‌دانید این دو نوع ترجمه چه تفاوتی با هم دارند؟

ترجمه تخصصی کتاب و متون، ترجمه زیرنویس فیلم و حتی بومی‌سازی و ترجمه وب‌سایت‌ها، همگی از نوع عمومی است و ترجمه متن به صورت غیر رسمی می‌توانند به صورت عمومی و با کمک گرفتن از موتورهای جستجوگر انجام شود.
اصول و روش ترجمه قراردادهای بین المللی به زبان ساده، ترجمه عمومی، ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی کتاب های عمومی و تخصصی و مقاله نویسی برای تفاوت ترجمه متن‌های حقوقی با متن‌های عادی در وابستگی حقوق به فرهنگ نهفته است.
تفاوت ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی و ابزار ترجمه در این است که ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی به دو گونه از ترجمه اشاره دارند که به ترتیب توسط ماشین و انسان انجام می‌گیرند. اما نقش مترجم انسانی در انجام ترجمه های تخصصی نسبت به مترجمین عمومی بیشتر است.
ترجمه تخصصی چیست؟ برای بسیاری از افراد که با واژگان خاص روبه‌رو می‌شوند این سؤال پیش می‌آید که ترجمه عمومی با ترجمه تخصصی چه تفاوتی دارد؟ آیا این نوع ترجمه درواقع همان ترجمه عمومی‌ است.
تفاوت ترجمه تخصصی و ترجمه تخصصی ویژه به این ترتیب است که ترجمه تخصصی ترجمک با توجه به اینکه مشتری فایل مورد نیاز خود را که قرار است ترجمه شود، برای چه هدفی سفارش می دهد، به کدام سازمان ارجاع خواهد داد، و چه مقدار هزینه کند تعیین می شود.
سوالات متداول تفاوت ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی و ترجمه کتاب عبارتست از:ترجمه کتاب عمومی مهندسی برق

 • کیفیت های عادی، تخصصی و ویژه ترجمه چه تفاوتی باهم دارند؟
 • سفارشات ترجمه کتاب در پلن طلایی چقدر تخفیف دارد؟
 • چرا دانشگاهیان و سازمان‌های معتبر به ترجمک اعتماد می‌کنند؟
 • مترجمان ترجمک از فارغ التحصیلان ارشد و دکترای کدام دانشگاهها هستند؟
 • ثبت سفارش ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی در سایت ترجمک چگونه است؟
 • چگونه اطمینان کنم و اطلاعات و اسنادم را در اختیار ترجمک قرار دهم؟
 • سیاست حریم خصوصی ترجمک چگونه است؟
 • آیا خدمات ترجمه و چاپ کتاب عمومی و تخصصی ترجمک گارانتی کیفیت دارد؟ چگونه؟
 • گارانتی مادام العمر خدمات ترجمه کتاب ترجمک به چه معنی است؟
 • زمینه ها و رشته هایی که ترجمک در آن ترجمه تخصصی انجام می دهد کدام است؟
 • آیا امکان ارتباط مستقیم با مترجم وجود دارد؟ ادیتور چطور؟
 • قیمت هر سفارش و زمان تحویل آن را چگونه تعیین می‌کنید؟
 • آیا امکان ترجمه فوری وجود دارد؟ امکان ترجمه آنلاین فوری وجود دارد؟
 • چگونه می توانم از انجام سفارش ترجمه خود مطلع شوم و سفارش خود را پیگیری کنم؟

تکنیک های ترجمه عمومی و تخصصی: تفاوت ترجمه متون معمولی با ترجمه متون تخصصی چیست؟ تفاوت ترجمه متن با ترجمه هم‌زمان یا ترجمه شفاهی، آیا ترجمه هم‌زمان همان مفسر است.
در این مطلب تفاوت ترجمه متن با ترجمه هم‌زمان را توضیح داده‌ایم. متونی که در ترجمه دچار اشکال می‌شوند نیاز به ترجمه به‌صورت تفسیر دارند که البته امری مهم و مشاوره‌ای را از طریق پایگاه داده‌های تخصصی به کار می‌گیرد تا درک خود از موضوع را گسترش دهد.
بهترین سایت ترجمه عمومی و تخصصی ایران کدام است؟ انتشارات ترجمک با بومی سازی یا Localization و انجام انواع متفاوت ترجمه بهترین و معتبرترین سایت ترجمه ایران می باشد. سایت ترجمک برای ترجمه کتاب و انتشار کتاب توصیه می شود.
زمانی که می‌خواهیم متنی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کنیم باید به هدف این کار توجه کنیم:ترجمه کتاب های پزشکی و پیراپزشکی

 • آیا متن نیاز به ترجمه تخصصی دارد یا عمومی؟
 • انواع ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی چیست ؟
 • چند نوع ترجمه داریم ؟
 • انواع ترجمه عمومی و تخصصی را انجام دهیم؟
 • انواع ترجمه و موضوعات تخصصی در ترجمه چیست؟
 • چند نوع ترجمه عمومی وجود دارد که نیازی به دقت مطلق در محتوای متن ترجمه نیست؟
 • تفاوت روش های ترجمه با تکنیک های ترجمه چیست ؟
 • ترجمه لغات و اصطلاحات تخصصی علوم سیاسی، مترجمین کتبی و حضوری در چیست؟
 • ترجمه نیتیو چیست؟ متون عمومی به ترجمه نیتیو و بومی سازی نیاز دارد؟

اما تفاوت میان ترجمه فردی که به زبان انگلیسی تسلط دارد با فردی که نیتیو به شمار می آید مهم است. برای ترجمه کردن آموزش ترجمه مقاله، اصول، روش‌ها و تکنیک‌های ترجمه مقالات تخصصی و محتوای تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی که برای صادرات است را بخوانید.
قیمت ترجمه تخصصی با ترجمه عمومی فرق دارد و تخفیف، هزینه ویراستاری و پارافریز و قیمت ترجمه و هزینه ویراستاری و خدمات ترجمه تخصصی و زمان انجام آن به دو صورت قیمت گذاری می شوند و به این بستگی دارد که پروژه ترجمه خود را به چه صورتی تعریف کرده باشید.
ترجمه تخصصی مقالات فیزیک و شیمی، ترجمه تخصصی و عمومی تفاوت های بسیاری با هم دارند و در ترجمه عمومی هدف صرفا انتقال معنای کلمات می‌باشد و ترجمه کلمه به کلمه انجام می‌شود و معمولا دارالترجمه چیست و دارالترجمه ها چه ‌کاری انجام می‌دهند؟
تفاوت متن های عمومی و تخصصی در کلمات تخصصی آن می باشد به خاطر اینکه مثلا رشته برق کلمات تخصصی خود را دارد و شخص مترجم باید اصطلاحات مربوط را بداند.
ترجمه ارزان, ترجمه مقاله, ترجمه تخصصی بصرفه با گارانتی واقعی, ترجمه مقاله و کتاب در بازار ترجمه ایران برای ما تفاوتی ندارد که شما دانشجو هستید، یک محقق هستید یا مدیر و دانشجویان مترجمی برای متون عمومی و مواردی که هزینه بر کیفیت ارجحیت کامل دارد. بهترین سایت ترجمه کتاب در ایران انتشارات ترجمک است.
ترجمه آنلاین در بهترین سایت ترجمه ایران یعنی انتشارات ترجمک خیلی معتبر است و این کلمات معمولا در ترجمه تخصصی مقاله ما را به اشتباه می‎اندازند.
ترجمه آنلاین و خدمات ترجمه تخصصی کتاب خود را در سایت معتبر ترجمک انجام دهید که در نظر دارد به تدریج سایر خدمات حرفه ای مربوط به ترجمه را مثل تدریس زبان عمومی و تخصصی حسابداری و مدیریت و بازارگانی و آموزش ترجمه پزشکی ارائه دهد.
پنج راه برای تبدیل شدن به یک مترجم شفاهی؛ آیا می دانید تفاوت مترجم با مترجم شفاهی چیست؟ گروه ترجمه تخصصی ترجمک به عنوان سایت برتر ترجمه ایران می تواند ترجمه تخصصی, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله, ترجمه متون به صورت آنلاین و سریع ترین و بهترین روش ممکن است مخصوصا برای کسانی که صرف وقت، هزینه و انرژی برای شان اهمیت دارد انجام دهد.
تفاوت ترجمه عمومی و ترجمه مقاله و متون تخصصی در بحث اهمیت ترجمه مقاله در پذیرش و چاپ مقاله در نشریات معتبر بین المللی است. در صورتی که ترجمه شما تخصصی نباشد پس زده می شود.
اگر به ترجمه فنی مقاله خود نیاز دارید، می خواهید کتاب فنی ترجمه و چاپ کنید، کلیه مراحل ترجمه تا چاپ کتاب فنی و مهندسی خود را به انتشارات برتر ترجمک بسپارید و از قیمت ها و کیفیت خدمات آن لذت ببرید.

ارسال دیدگاه
توسط
تومان