ژانرهای ترجمه پزشکی – رضایت نامه آگاهانه

ژانر ترجمه متن و کتاب پزشکی

مقدمه ای بر انواع ژانر ترجمه پزشکی رایج

همانطور که دیدیم ارتباطات پزشکی کتبی در زمینه های رسمی از طریق ژانرهای کاملاً تثبیت شده و مدون انجام می شود. پژوهش در ژانرهای پزشکی و آشنایی با همه آنها (هدف ارتباطی آنها، موقعیت هایی که در آن استفاده می شوند، انگیزه ها و انتظارات طرفین ارتباط، ساختار و فرم معمول آنها) همگی از عوامل کلیدی موفقیت در ترجمه پزشکی است. در این بخش به برخی از ژانرهای محتوای پزشکی می پردازیم که نمونه هایی از ژانرهایی هستند که مترجم پزشکی معمولاً در عملکرد حرفه ای خود با آنها مواجه می شود. به طور خاص ما به موارد زیر می پردازیم: برگه اطلاعات بیماران، رضایت نامه آگاهانه، جزوه اطلاعات بیمار، خلاصه مشخصات محصول، راهنمای کلینیکی، گزارش موردی، مقاله مروری، رویه های عملیاتی استاندارد، پروتکل کارآزمایی های بالینی و تبلیغات.

مترجم متن پزشکی و بخصوص مترجم کتاب پزشکی بایستی با ژانرهای محتوای پزشکی آشنا باشد تا بتواند بطور موفقیت آمیزی محتوای سفارش ترجمه تخصصی پزشکی را براساس استانداردها و ساختار مدون و متداول ژانر آن ترجمه نماید. در مجموعه پست های کیوسک ترجمه پزشکی ترجمک در ادامه به ژانرهای زیر می پردازیم و با جزئیات هر یک از ژانرها را بحث می کنیم.

انواع ژانرهای ترجمه پزشکی

در مجموعه مقالات ارائه شده در کیوسک ترجمه پزشکی ترجمک به ترتیب ژانرهای زیر بحث و بررسی خواهد شد:

 • برگه اطلاعات بیماران (FSP)
 • رضایت نامه آگاهانه (IC)
 • جزوه اطلاعات بیمار (PIL)
 • خلاصه مشخصات محصول (SPC)
 • گزارش موردی (CR)
 • دستورالعمل های کلینیکی یا بالینی (CG)
 • پروتکل کارآزمایی بالینی (CTP)
 • مقالات مروری (RA)
 • رویه های عملیاتی استاندارد (SOP)
 • تبلیغات دارویی (DA)
 • کتاب مرجع پزشکی (MTB)

رضایت آگاهانه (IC)

رضایت آگاهانه برای دو هدف اصلی تهیه می شود. از یک طرف برای بیان رضایت کتبی بیمار به انجام عمل جراحی یا رویه پزشکی یا دوره درمانی دیگری گرفته می شود، پس از اینکه پزشک فواید و خطرات احتمالی رویه مورد نظر و همچنین روش های درمانی جایگزین را برای بیمار شرح داد. مفهوم رضایت آگاهانه بر این اصل استوار است که پزشک وظیفه دارد اطلاعاتی که به بیمار برای تصمیم گیری منطقی در مورد درمان های خود کمک می کند را برای وی شرح داده و افشاء نماید. از سوی دیگر، رضایت نامه آگاهانه برای مشارکت در مطالعات بالینی لازم است.

آزمایشات انسانی یکی از جنبه های کلیدی پیشرفت تحقیقات پزشکی است. داروها، روش ها و تکنیک های درمانی جدید فقط در صورت قابل اعتبارسنجی کامل است که بر روی نمونه انسانی تست شود. هرچند در طول تاریخ اخیر آزمایشات انسانی از نظر اخلاقی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. احکام دادگاه جنایات جنگی در نورنبرگ ۱۰ اصل معروف به قانون نورنبرگ (۱۹۴۷) را تعیین کرد که پزشکان بایستی هنگام انجام آزمایش روی نمونه های انسانی از آنها تبعیت نمایند. اصل اول این کد موارد زیر را بیان می کند:

رضایت داوطلبانه نمونه های انسانی بطور قاطع ضروری است. این بدان معنی است که شخص مذبور بایستی ظرفیت قانونی دادن رضایت را داشته باشد، باید در شرایط و موقعیتی باشد که بتواند بدون دخالت هر گونه اجبار، تقلب، فریب، فساد، تحمیل فشار بیش از حد یا سایر موارد تحریک کننده یا اجبار و با اراده و توان آزادانه و به اختیار خود و با درک کامل اطلاعات و مزایا و معایب تصمیم خود، به تصمیم گیری اقدام نماید. این قاعده بیان می دارد که قبل از قطعی شدن تصمیم نمونه برای شرکت در مطالعه بایستی با ماهیت، مدت، هدف، روش کار و شیوه اجرای مطالعه، تمامی مشکلات و تهدیدهای احتمالی که بطور منطقی می توان انتظار داشت، تاثیر مطالعه بر سلامت شخص؛ آشنا شده و آنها را کاملا درک کند. در این قانون ابراز شده است که مسئولیت و وظیفه اطمینان از کیفی بودن رضایت نامه آگاهانه به عهده شخصی یا نهادی است که آزمایش و مطالعه را طراحی، هدایت یا اجرا می کند. این یک وظیفه یا مسئولیت شخصی است و نمی توان آن را به دیگری تفویض کرده یا انتقال داد.

به همین ترتیب، یکی از اصول اساسی اعلامیه هلسینکی مصوب هجدهمین مجمع عمومی انجمن پزشکی جهانی (هلسینکی ، فنلاند ، ژوئن ۱۹۶۴) تصریح می کند:

در هرگونه پژوهش روی نمونه بشری، هر یک از نمونه های بالقوه باید بطور کافی از اهداف، روشها، منابع تأمین اعتبار، هرگونه تضاد منافع، وابستگی های نهادی پژوهشگر، مزایای پیش بینی شده و خطرات احتمالی مطالعه و ناراحتی ناشی از آن آگاهی داشته باشد. نمونه بایستی از حق خود برای کناره گیری از مشارکت در مطالعه و یا پس گرفتن رضایت از شرکت در مطالعه در هر زمان و بدون هر گونه عواقبی؛ آگاه باشد. پس از اطمینان از درک کامل اطلاعات ارائه شده به نمونه ها، پزشک می تواند رضایت نامه آگاهانه کتبی بیمار را به صورت مکتوب دریافت نماید. اگر امکان گرفتن رضایت به صورت مکتوب وجود نداشته باشد، رضایت نامه آگاهانه غیر مکتوب بایستی در حضور شاهد و بصورت مستند گرفته شود.

این دو متن حقوقی به وضوح هدف اصلی رضایت آگاهانه را بیان می کنند: اینکه شخص (وقتی از وی خواسته شود که در یک مطالعه بالینی شرکت کند) می تواند براساس دانش و اطلاعات درک شده و با میل و اراده آزاد خود در مطالعه و آزمایش شرکت کند.

نمونه از ژانرهای ترجمه پزشکی

سیستم ژانرهای ترجمه پزشکی: تحقیقاتی که شامل آزمایش روی نمونه انسانی است

اگر فرم رضایت نامه به زبان بیش از حد فنی نوشته شده باشد یا حاوی اصطلاحات تخصصی باشد، غالباً برای شرکت کننده بالقوه غیرقابل درک و تهدید محسوب می شود. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم که برای مخاطبان مشخص و با استفاده از زبان مناسب برای گروه سنی، سوابق آموزشی شرکت کنندگان؛ رضایت نامه را بنویسیم و تا سر حد امکان از زبان ساده و گویش عامیانه استفاده کنیم.

رضایت نامه آگاهانه از نظر ساختار و انواع اطلاعات دو بخش اصلی دارد. بخش اول اطلاع رسانی است و حاوی جزئیاتی در مورد مطالعه ای است که قرار است انجام شود. بخش دوم شامل خود رضایت نامه است، یعنی دادن اختیار انجام آزمایش و مطالعه است.

اگرچه سازمان های مختلف قالب IC را با توجه به نیازهای خاص خود تطبیق می دهند، اما بخش اطلاعاتی اکثر IC شامل داده های زیر است:

انواع اطلاعاتی که در قسمت اول رضایت آگاهانه درج می شود

 • پیشینه، ماهیت، توجیه و هدف از مطالعه
 • نهاد یا دانشگاهی که پژوهشگران به ان وابسته اند
 • مؤسساتی که مطالعه را ترویج می کنند و همچنین مؤسساتی که از مطالعه پشتیبانی کرده یا آن را تأیید می کنند
 • مواد و روشه ای انجام مطالعه ، عمدتاً نوع مطالعه بالینی، دارو یا وسیله مورد استفاده، مدت زمان مطالعه و تعداد و محل جغرافیایی شرکت کنندگان.
 • مشارکت خاص مورد نیاز از بیمار شرکت کننده در مطالعه ، مانند مصاحبه ها و آزمایش هایی که بیمار باید انجام دهد و همچنین تعداد دوزها و قدرت دارو در مورد آزمایشات دارویی
 • ناراحتی ها و خطراتی که از مطالعه انتظار می رود
 • مزایایی که از مطالعه انتظار می رود
 • در صورت خدمات درمانی و مراقبت سلامت در صورت بروز عوارض
 • امکان کناره گیری از مطالعه در هر زمان و بدون تأثیر بر مراقبت در آینده در موسسه مزبور
 • اطلاعات مربوط به بیمه
 • اطلاعات مربوط به محرمانگی و رعایت حریم

قسمت دوم رضایت نامه حاوی عنصر اصلی یعنی مجوز است، یعنی امضای شخصی که رضایت می دهد، که به طور معمول بصورت اول شخص مفرد نوشته می شود. در بخش امضاها معمولاً جمله واضحی وجود دارد مبنی بر اینکه این سند به این شرط امضا می شود که نمونه در هر زمان مایل باشد بتواند کناره گیری نماید. همچنین بیان می شود که شخص امضاء کننده بطور دقیق و کامل تمامی اطلاعات دریافتی را که به اندازه کافی بوده است، درک کرده است و امکان سئوال کردن داشته است.

در رضایت نامه قید می شود که نمونه به محقق یا محققان دسترسی داشته و می توانسته سئوالات خود را بپرسد. معمولا شاهدی برای امضای رضایت نامه لازم است. وقتی شرکت کننده در مطالعه بچه باشد، امضای والدین یا قیم قانونی وی لازم است. نظرات در مورد لزوم رضایت دادن بچه ها، افراد دارای مشکل روانی و مجنون یکسان نیست و صاحبنظران توافق نظر ندارند که آیا این افراد توانایی دادن رضایت نامه آگاهانه را دارند یا خیر.

نسخه ساده ای از بخش دادن مجوز انجام مطالعه در رضایت آگاهانه

عنوان مطالعه:

کد مطالعه:

اینجانب اطلاعات مندرج در بالا را به دقت خوانده ام و حقوق خود به عنوان یک نمونه بالقوه در این مطالعه کاملاً می فهمم. محقق این مطالعه را برای من توضیح داده و به سوالات من پاسخ داده است. من می دانم چه چیزی از من خواسته خواهد شد. من هدف از این مطالعه را درک می کنم. اگر من شرکت نکنم هیچ مجازاتی یا از بین رفتن حقوق وجود نخواهد داشت. من می توانم در هر زمان، حتی پس از شروع کار، شرکت نکنم.

من برای شرکت در این مطالعه موافقت می کنم

تاریخ:

امضاء (بیمار): ……………………………………………….. نام ………………………………………………..

امضاء (محقق): ……………………………………………….. نام ………………………………………………..

امضاء (شاهد): ……………………………………………….. نام ………………………………………………..

 

چند نمونه از این ژانر

در لینک های زیر نمونه هایی از متون متعلق به این ژانر را می توانید مشاهده کنید. برای آشنایی با هدف ارتباطی، ساختار، انواع اطلاعات موجود در هر قسمت از ساختار، اصطلاحات، عبارات تخصصی، سبک و قالب بندی و لحن متن آنها آشنا شوید.

تمرین: بررسی رضایت نامه آگاهانه

با استفاده از امکانات جستجوی پیشرفته گوگل یا هر موتور جستجوی دیگری، رضایت نامه آگاهانه به زبان هدف ترجمه خود پیدا کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:

 • رضایت نامه ها برای چه هدفی است؟ مشارکت در کارآزمایی های بالینی؟ دریافت یک روش خاص یا معالجه و داروی خاص در عملکرد بالینی؟
 • چه نوع اطلاعاتی را می توانید در آنها پیدا کنید؟ آنها را با نمونه ارائه شده در بالا مقایسه کنید.
 • در بخش رضایت دادن از چه فرمول های زبانی استفاده شده است؟ چه کسی آنها را امضا می کند؟

می توانید ژانرهای دیگر ترجمه متن پزشکی را که در کیوسک ترجمه پزشکی ترجمک عرضه شده است، از لینک های زیر مطالعه کنید:

 • برگه اطلاعات بیماران (FSP)
 • رضایت نامه آگاهانه (IC)
 • جزوه اطلاعات بیمار (PIL)
 • خلاصه مشخصات محصول (SPC)
 • گزارش موردی (CR)دستورالعمل های کلینیکی یا بالینی (CG)
 • پروتکل کارآزمایی بالینی (CTP)
 • مقالات مروری (RA)
 • رویه های عملیاتی استاندارد (SOP)
 • تبلیغات دارویی (DA)
 • کتاب مرجع پزشکی (MTB)

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب تخصصی پزشکی – ترجمه کتاب تخصصی پزشکی و کسانی که در رشته پزشکی فعالیت دارند، به دلیل اینکه ترجمه کتاب پزشکی و رشته‌های مرتبط اهمیت دارد؛ ترجمه کتاب پزشکی و سایر کتاب های علوم پزشکی مانند دستیاری تخصصی روانپزشکی و داخلی و اطفال و مغز و قلب و بهداشت محیط و حرفه ای و ترجمه کتاب پرستاری و روانپرستاری انجام می شود.
ترجمه کتاب پزشکیترجمه کتاب ژنتیکترجمه کتاب پزشکی و ترجمه کتاب ژنتیک توسط خود پزشک انجام می شود و می‌توانند معرفی کتاب انگلیسی پزشکی برای ترجمه باشد. ترجمه تخصصی کتاب های پزشکی از فارسی به انگلیسی و ترجمه کتاب های پزشکی از انگلیسی به فارسی انجام می شود.
با توجه به اهمیت موضوعی ترجمه پزشکی، بایستی توسط مترجمین مسلط به متون پزشکی و آشنا به اصطلاحات تخصصی آن انجان شود. ترجمه کتاب پزشکی یکی از مهم ترین نوع ترجمه ها می باشد، در اینجا به ترجمه پزشکی و بخصوص ترجمه کتاب پزشکی اهمیت داده می شود و ترجمه تخصصی متون پزشکی | ترجمه مقالات پزشکی با کیفیت انجام می شود.
ترجمه کتاب تخصصی پزشکی و ترجمه کتاب های روانپزشکی و پیراپزشکی نیازمند تخصص ترجمه در حوزه پیراپزشکی میباشد و یک مترجم که بسیار مسلط به ترجمه لغات و کلمات زبان تخصصی باشد باید ترجمه پزشکی انجام دهد. ترجمه کتاب پرستاری نیز چنین است.
پیشنهاد کتاب برای ترجمه: اگر به دنبال انتخاب کتابی برای ترجمه و انتشار هستید، به خصوص اگر رشته شما مهندسی پزشکی است و به دنبال ترجمه کتاب مهندسی پزشکی برای تقویت رزومه هستید، کافی است ترجمه تخصصی متون پزشکی – ترجمه تخصصی کتاب های پزشکی – ترجمه تخصصی پزشکی را سرچ کنید.
ترجمک ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به محققان رشته پزشکی می باشد. ترجمه انگلیسی به فارسی متون پزشکی شامل: ترجمه کتاب های انگلیسی، ترجمه فارسی به انگلیسی پایان پزشکی، ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه دندانپزشکی، ترجمه پایان نامه از فارسی به انگلیسی انجام می شود.
ترجمه تخصصی پزشکی – معروف ترین کتب علم پزشکی تحت ترجمه متون تخصصی پزشکی قرار می گیرد و ترجمه های تخصصی پزشکی بسیار زیادی اعم از کتب ، درسنامه ، مقالات و متون انجام شده است. ترجمه تخصصی رشته پزشکی، ترجمه پزشکی، ترجمه متون پزشکی، ترجمه تخصصی پزشکی، ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی، ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی، ترجمه کتاب پزشکی، ترجمه انجام می شود.
ترجمه تخصصی متون پزشکی فارسی و انگلیسی و ترجمه تخصصی متون پزشکی به انگلیسی، فارسی و سایر زبان‌های دنیا با بهترین سطح کیفی ترجمه، در کوتاه‌ترین زمان به دست مترجم‌های حرفه‌ای در حوزه ترجمه تخصصی پزشکی انجام می شود. ترجمه تخصصی رشته پزشکی برای ترجمه تخصص رشته پزشکی از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی است.
ترجمه تخصصی مقالات و متون پزشکی – لزوم ترجمه مقالات تخصصی پزشکی. در طی قرن ها حیات بشر بر روی کره خاکی و پس از ابتلاع به انواع بیماری های گوناگون قیمت ترجمه تخصصی پزشکی : تعرفه ها با توجه به تعداد کلمات و حالت های کیفی مد نظر شما می تواند متفاوت باشد.
ترجمه متن تخصصی آنلاین، متن پزشکی انگلیسی با ترجمه، ترجمه فوری کتب پزشکی، ترجمه آنلاین علوم پزشکی در انگلیسی, ترجمه فارسی-انگلیسی فوری و مقرون به صرفه، ترجمه تخصصی پزشکی همگی توسط ترجمه تخصصی پزشکی توسط مترجمان برتر پزشکی ایران انجام می شود و ترجمک بهترین سایت ترجمه تخصصی متون پزشکی با مناسب ترین قیمت است.
ترجمه تخصصی مقاله و متون پزشکی و ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی مقالات و متون تخصصی توسط مترجمان ما یکی از موارد مهم در ترجمه مقاله و متون تخصصی پزشکی، استفاده از مترجم تخصصی مسلط به مباحث پزشکی است.
عدم بهره‌گیری از مترجم متخصص جهت ترجمه مقاله پزشکی می‌تواند عواقب بسیار جدی برای دانشجویان و محققان این رشته ایجاد نماید. ترجمه Medical ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی کلمه Medical. وابسته به دانش پزشکی یا شغل طبابت، پزشکی، طبی است.
ترجمه پزشکی – ترجمه تخصصی مقالات پزشکیترجمه پزشکی مقاله، کتاب و سایر متون پزشکی در کلیه گرایش‌های تخصصی توسط مترجمین متخصص به متن شما با ضمانت کیفیت و بدون محدودیت زمانی، ارسال رایگان می شود.
ترجمه تخصصی پزشکی | ترجمه متون پزشکی توسط مترجم برای ترجمه تخصصی پزشکی مستلزم داشتن مهارت کافی در ترجمه و آشنایی با اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه مقاله های پزشکیMedical Translate و ترجمه تخصصی متون و مقالات پزشکی. ترجمه مقاله های پزشکی یکی دیگر از بخش های ترجمه تخصصی متون پزشکی است.
متن هایی که در این زمینه ترجمه می شوند، ترجمه کتاب یا سفارش ترجمه کتاب است که سفارش ترجمه کتاب به انگلیسی و سایر زبان‌های زنده دنیا، توسط تیم حرفه‌ای مترجم کتاب در ترجمک در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت انجام می شود.
در این مقاله به سئوالات زیر پاسخ داده می شود: مراحل ترجمه کتاب به چه شکل است؟ قیمت ترجمه کتاب پزشکی چگونه محاسبه می‌شود؟ ترجمه کتاب به چه زبان‌هایی انجام می‌شود؟ آیا امکان ترجمه کتاب پزشکی به‌صورت فوری وجود دارد؟ چگونه یک کتاب ترجمه کنیم؟ ترجمه کتاب پزشکی چه مراحلی دارد؟ آیا هر کسی می‌تواند برای ترجمه یک کتاب خارجی اقدام کند؟
ترجمه کتاب – سفارش ترجمه کتاب – ترجمه کتابی که هم مفهوم را منتقل کرده و هم نثر ساده و روانی داشته باشد کار ساده ای نیست. برای ترجمه کتاب چگونه خیالم بابت کیفیت ترجمه کتابم راحت باشد؟ نگران حفظ محرمانگی ترجمه کتاب خود هستم، چه کار کنم؟ آیا سفارش ترجمه کتاب من شامل تخفیف خواهد شد؟
گام های مراحل ترجمه کتاب در ایران در مورد چه کتابی را می خواهید ترجمه کنید؟ آیا قصد دارید بعنوان مترجم کتاب عمل کنید ، یا قصد سفارش آن را دارید؟ چگونه کتاب ترجمه کنیم؟ ترجمه کتاب‌ | انگلیسی و زبان‌های دیگر انجام می دهید پس استخدام مترجم را پر کنید.
آیا امکان دریافت نمونه برای ترجمه کتاب وجود دارد؟ آیا در ترجمه کتاب تخفیف اعمال خواهد شد؟ بله و آیا برای انتشار کتاب خودم در کشورهای دیگر، امکان ترجمه تخصصی به زبان‌های دیگر وجود دارد؟ ترجمه کتاب و مجلات انگلیسی و فارسی با کیفیت بالا در تمامی زمینه های تخصصی و عمومی و فیلد های دانشگاهی در گروه ترجمه آنلاین ترجمک انجام می گردد.
ترجمه کتاب – ترجمه تخصصی کتاب انگلیسی به فارسی – انجام ترجمه کتاب‌های قطور علمی و ادبی در گروه ترجمه کتاب ترجمک و درخواست نمونه ترجمه و سپس دستور اجرا دهید. چگونه کتاب ترجمه کنیم؟ – چگونه برای ترجمه کتاب انتخاب کنیم؟ نحوه ترجمه کتاب چگونه است؟مراحل ترجمه را گام به گام به شما آموزش می دهیم و در این راه به شما کمک می کنیم.
چگونه می توانم ترجمه کتاب مورد علاقه ام را استعلام نمایم؟ ممکن است تاحالا به فکر ترجمه کتاب افتاده باشید و شاید هم کتابی را ترجمه کرده‌اید و پس از ترجمه و در مرحله چاپ متوجه شده‌اید که ای دل غافل، این کتاب قبلا ترجمه و چاپ شده است. ترجمه کتاب – سفارش ترجمه تخصصی کتاب با بهترین کیفیت انجام می شود.
ترجمه کتاب تخصصی، انگلیسی و فارسی. ترجمه کتاب (Book Translation) و اهمیت آن زمانی نقش پیدا می‌کند که مترجم موظف است حوزه‌‌ای جدید و تجربه خود را ترجمه کند. برای همکاری در ترجمه کتاب و تعیین هزینه ترجمه کتاب یا بدست آوردن درآمد ترجمه کتاب با ما در تماس باشید.
ترجمه تخصصی کتاب، اصول ترجمه کتاب، سفارش ترجمه کتاب، قوانین ترجمه کتاب همگی واژه کلیدی هستند و اولین گام در ترجمه کتاب، انتخاب کتاب مناسب برای ترجمه است. مراحل ترجمه کتاب و چاپ کتاب در ایران متغیر است. مرحله اساسی در ترجمه کتاب و چاپ آن بحث می شود.
ترجمه کتاب، مهارتی است که هر مترجمی این مهارت را ندارد. اگر مترجم مبتدی هستید و صرفا متون کوتاه چند بندی را ترجمه می کنید،. برای این که مترجم یک کتاب شوید می بایست تمرین کنید و ترجمه کتاب توسط مترجمان خاص انجام می شود. ترجمک با استفاده از مترجم حرفه ای کتاب قادر است ترجمه ای دقیق و سلیس با موضوع مختلف ارائه دهد.
چگونه کتاب ترجمه و چاپ کنیم؟ مراحل انتخاب، ترجمه و چاپ کتاب چیست؟ به چاپ و ترجمه کتاب فکر می‌کنید؟ به نظرتان می‌رسد که فرایند ورود به این عرصه بسیار سخت و عجیب و غریب است؟ چگونه کتابهای جدید و ترجمه نشده را پیدا کنیم؟ – مقاله ISI از فارسی به انگلیسی ترجمه کنیم؟
ترجمه کتابهای عمومی و تخصصی جدیدالنشر به امتیازات پژوهشی کمک بزرگی می‌کند. اما تنها شرطی که وجود دارد این است که کتابها باید کاملا جدید و اولین بار ترجمه شده باشند. چگونه یک کتاب ترجمه کنیم؟ ترجمه کتاب همانند ترجمه‌ی یک مقاله و یا متن انگلیسی نیست. ترجمه کتاب از انگلیسی به فارسی هنر است.
اگر علاقه‌مند به ترجمه کتاب هستید یا با انتخاب کتاب انگلیسی برای ترجمه نمی‌دانید ترجمه فارسی از آن کتاب وجود دارد یا نه می‌توانید کتابهای ترجمه شده به فارسی را بررسی کرده و مراحل ترجمه کتاب را بخوانید تا چگونه یک کتاب ترجمه کنیم مشخص شود.
ترجمه کتاب و تمام مراحلی که باید برای چاپ و ترجمه یک کتاب انجام دهید را از صفر تا صد در این مقاله بحث کرده ایم و ترجمه کتاب تخصصی ، ترجمه کتب پرستاری، ترجمه کتب دامپزشکی انجام می شود و کل کتاب هایی که دارای مجوز انتشار هستند، ترجمه شده اند.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان