دانلود کتاب پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی

دانلود کتاب پرستاری سیستم عضلانی - اسکلتی

دانلود کتاب پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی برونر – سودارث

گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل – مروت گیوی

دانلود کتاب پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم عضلانی-اسکلتی را بشناسند
 • بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سیستم عضلانی-اسکلتی ایجاد می کنند را نام ببرند
 • علائم یا نشانه های مخصوص بیماری ها یا آسیب های سیستم عضلانی-اسکلتی را لیست کنند
 • درمان های طبی و مداخلات پرستاری مورد انتظار در بیماری یا آسیب های سیستم عضلانی-اسکلتی را تشخیص دهند.

دانلود کتاب پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عضلانی-اسکلتی است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه جلد پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

ساختار کتاب پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی

مطالب این قسمت (فرآیند پرستاری) در ۱۸ بخش ارائه می شود و هر بخش یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست مطالب کتاب پرستاری عضلانی-اسکلتی

 1. مقدمه ای بر سیستم عضلانی – اسکلتی
 2. سندرم تونل کارپال (Carpal Tunnel Syndrome)
 3. شکستگی ها (Fractures)
 4. نقرس (Gout)
 5. استئوآرتریت (Osteoarthritis)
 6. استئومیلیت (Osteomyelitis)
 7. استئوپروز (Osteoporosis)
 8. تاندونیت (Tendonitis)
 9. پیچ خوردگی لیگامنت (Ligament Sprain)
 10. کشیدگی عضله/تاندون (Muscle/Tendon Strain)
 11. کمر درد (Low Back Pain)
 12. استئومالاسی (Osteomalacia)
 13. تومورهای استخوان (Bone Tumors)
 14. تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

واژه های کلیدی کتاب پرستاری اختلالات عضلانی-اسکلتی

 • دور شدن از محور بدن (Abduction)
 • نزدیک شدن به محور بدن (Adduction)
 • بورسا (Bursa)
 • غضروف (Cartilage)
 • چرخاندن (Circumduction)
 • بافت همبند (Connective tissues)
 • صدای کریپتوس (Crepitus)
 • برگرداندن (Eversion)
 • صاف کردن (Extension)
 • خم کردن (Flexion)
 • برعکس کردن (Inversion)
 • استئوبلاست (Osteoblasts)
 • استئوکلاست (Osteoclasts)
 • بند انگشت (Phalanges)
 • به پشت کردن (Pronation)
 • چرخاندن (Rotation)
 • به رو کردن (Supination)
 • مفصل سینوویال (Synovial joints)
 • سینوویوم (Synovium)
 • تاندون (Tendons)

سایر جلدهای کتاب

جلد ۱ – سیستم قلب و عروق (Cardiovascular System)

جلد ۲ – سیستم تنفسی (Respiratory System)

جلد ۳ – سیستم ایمنی (Immune System)

جلد ۴ – سیستم خونی (Hematologic System)

جلد ۵ – سیستم عصبی (Nervous System)

جلد ۶ – سیستم عضلانی اسکلتی (Musculoskeletal System)

جلد ۷ – سیستم گوارشی (Gastrointestinal System)

جلد ۸ – سیستم آندوکرین (Endocrine System)

جلد ۹ – سیستم ادراری تناسلی (Genitourinary System)

جلد ۱۰ – سیستم پوششی (Integumentary System)

جلد ۱۱ – مایعات و الکترولیت ها (Fluid and Electrolyte Balance)

جلد ۱۲ – بهداشت روانی (Mental Health)

جلد ۱۳ – مراقبت حین عمل (Prioperative Care)

جلد ۱۴ – بهداشت زنان (Women Health)

جلد ۱۵ – درمان درد (Pain Management)

جلد ۱۶- پرستاری سالمندان (Geriatrics)

جلد ۱۷- پرستاری اختلالات سوء مصرف مواد (Substance Abuse Disorders)

جلد ۱۸- تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج (Laboratory and Diagnostic Tests)

نمونه منابع مورد استفاده پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی

DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2021.Johnson, Joyce Young. Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان