دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی

دانلود کتاب پرستاری سیستم هماتولوژیک

دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی برونر – سودارث

گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل – مروت گیوی

دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم هماتولوژیک را بشناسند
 • بیماری های ایجاد کننده تغییرات پاتولوژی در سیستم هماتولوژیک را نام ببرند
 • علائم و نشانه های بیماری یا جراحات مختص سیستم هماتولوژی را لیست کنند
 • درمان طبی و مداخلات پرستاری بیماری یا صدمات هماتولوژیک را بشناسند.

دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم خون است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه جلد پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

ساختار کتاب پرستاری هماتولوژی

مطالب این قسمت (فرآیند پرستاری) در ۱۸ بخش ارائه می شود و هر بخش یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست مطالب کتاب پرستاری هماتولوژی

 1. سیستم هماتولوژیک (Hematologic System)
 2. مقدمه ای بر سیستم هماتولوژی (How the Hematologic System Works)
 3. انواع آنمی (Anemia Classification)
 4. آنمی (Anemia)
 5. آنمی و بیماری های همزمان (Anemia and chronic disease)
 6. آنمی آپلاستیک (Aplastic Anemia)
 7. آنمی کمبود آهن (Iron Deficiency Anemia)
 8. آنمی مگالوبلاستیک (Megaloblastic Anemia)
 9. آنمی پرنشیوز (Pernicious Anemia)
 10. آنمی سلول های داسی شکل (Sickle Cell Anemia)
 11. ترومبوز وریدهای عمقی (Deep Vein Thrombosis)
 12. انعقاد منتشره درون رگی (Disseminated Intravascular Coagulation)
 13. هموفیلی (Hemophilia)
 14. پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura)
 15. هموکروماتوز (Hemochromatosis)
 16. سندرم میلودیسپلاستیک (Myelodysplastic syndrome)
 17. لوسمی (Leukemia)
 18. مولتیپل میلوما (Multiple Myeloma)
 19. پلی سیتمی ورا (Polycythemia Vera)
 20. بیماری فون ویلبراند (Von Willebrand Disease)
 21. تست های تشخیصی حیاتی (Critical Laboratory Tests)

واژه های کلیدی کتاب پرستاری هماتولوژی

 • فاکتور لخته (Clotting factors)
 • اکیموز (Ecchymosis)
 • خوندماغ (Epistaxis)
 • هماتوکریت (Hematocrit)
 • هموگلوبین (Hemoglobin)
 • همولیز (Hemolysis)
 • لکوپنی (Leukopenia)
 • لنفوسیت (Lymphocytes)
 • ماکروفاژ (Macrophages)
 • میکروآمبولی (Microemboli)
 • زمان نسبی ترومبوپلاستین
 • (Partial thromboplastin time)
 • پتشی یا خونمردگی (Petechiae)
 • پروترومبین (Prothrombin)
 • زمان پروترومبین (Prothrombin time)
 • پورپورا (Purpura)
 • سلول های بنیادی (Stem cells)

سایر جلدهای کتاب

 • جلد ۱ – سیستم قلب و عروق (Cardiovascular System)
 • جلد ۲ – سیستم تنفسی (Respiratory System)
 • جلد ۳ – سیستم ایمنی (Immune System)
 • جلد ۴ – سیستم خونی (Hematologic System)
 • جلد ۵ – سیستم عصبی (Nervous System)
 • جلد ۶ – سیستم عضلانی اسکلتی (Musculoskeletal System)
 • جلد ۷ – سیستم گوارشی (Gastrointestinal System)
 • جلد ۸ – سیستم آندوکرین (Endocrine System)
 • جلد ۹ – سیستم ادراری تناسلی (Genitourinary System)
 • جلد ۱۰ – سیستم پوششی (Integumentary System)
 • جلد ۱۱ – مایعات و الکترولیت ها (Fluid and Electrolyte Balance)
 • جلد ۱۲ – بهداشت روانی (Mental Health)
 • جلد ۱۳ – مراقبت حین عمل (Prioperative Care)
 • جلد ۱۴ – بهداشت زنان (Women Health)
 • جلد ۱۵ – درمان درد (Pain Management)
 • جلد ۱۶- پرستاری سالمندان (Geriatrics)
 • جلد ۱۷- پرستاری اختلالات سوء مصرف مواد (Substance Abuse Disorders)
 • جلد ۱۸- تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج (Laboratory and Diagnostic Tests)

نمونه منابع مورد استفاده

 1. DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.
 2. Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
 3. Johnson, Joyce Young. Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان