دانلود کتاب پرستاری تنفس

دانلود کتاب پرستاری سیستم تنفس

دانلود کتاب پرستاری تنفس برونر – سودارث

گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل – مروت گیوی

دانلود کتاب پرستاری تنفس: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم تنفسی را بشناسند
 • بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سیستم تنفسی ایجاد می کنند را نام ببرند
 • علائم یا نشانه های مخصوص بیماری ها یا آسیب های سیستم تنفسی را لیست کنند
 • درمان های طبی و مداخلات پرستاری مورد انتظار در بیماری یا آسیب های سیستم تنفس را تشخیص دهند.

دانلود کتاب پرستاری تنفس

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفس است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه جلد پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

ساختار کتاب پرستاری تنفس

مطالب این قسمت (فرآیند پرستاری) در ۱۸ بخش ارائه می شود و هر بخش یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست مطالب کتاب پرستاری تنفس

 1. عملکرد سیستم تنفسی
 2. سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS)
 3. آسبستوزیس (Asbestosis)
 4. آسم (Asthma)
 5. آتلکتازی (Atelectasis)
 6. برونشکتازی (Bronchiectasis)
 7. برونشیت (Bronchitis)
 8. بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)
 9. کورپولمونل (Cor Pulmonale)
 10. آمفیزم (Emphysema)
 11. آنفولانزا (Influenza)
 12. سرطان ریه (Lung Cancer)
 13. پلورال افوژن (Pleural Effusion)
 14. پنومونی (Pneumonia)
 15. پنوموتوراکس (Pneumothorax)
 16. آمبولی ریه (Pulmonary Embolism)
 17. اسیدوز تنفسی (Respiratory Acidosis)
 18. نارسایی حاد تنفسی (Acute Respiratory Failure)
 19. سندرم حاد تنفسی شدید (SARS)
 20. سل (Tuberculosis)
 21. تست های تشخیصی حیاتی

واژه های کلیدی کتاب پرستاری قلب و عروق

 • تعادل اسید – باز (Acid-base balance)
 • آلوئول (Alveoli)
 • محل دو شاخه شدن (Bifurcates)
 • برونش (Bronchi)
 • تاژک (Cilia)
 • کراکل (Crackles)
 • سیانوز (Cyanosis)
 • تنگی نفس (Dyspnea)
 • بازدم (Expiration)
 • فیبروز (Fibrosis)
 • هیپوکسمی (Hypoxemia)
 • دم (Inspiration)
 • بین بافتی (Interstitial)
 • مزوتلیوما (Mesothelioma)
 • نازوفارنکس (Nasopharynx)
 • ادم ریوی (Pulmonary edema)
 • رونشی (Rhonchi)
 • تاکی پنه (Tachypnea)

سایر جلدهای کتاب

 • جلد ۱ – سیستم قلب و عروق (Cardiovascular System)
 • جلد ۲ – سیستم تنفسی (Respiratory System)
 • جلد ۳ – سیستم ایمنی (Immune System)
 • جلد ۴ – سیستم خونی (Hematologic System)
 • جلد ۵ – سیستم عصبی (Nervous System)
 • جلد ۶ – سیستم عضلانی اسکلتی (Musculoskeletal System)
 • جلد ۷ – سیستم گوارشی (Gastrointestinal System)
 • جلد ۸ – سیستم آندوکرین (Endocrine System)
 • جلد ۹ – سیستم ادراری تناسلی (Genitourinary System)
 • جلد ۱۰ – سیستم پوششی (Integumentary System)
 • جلد ۱۱ – مایعات و الکترولیت ها (Fluid and Electrolyte Balance)
 • جلد ۱۲ – بهداشت روانی (Mental Health)
 • جلد ۱۳ – مراقبت حین عمل (Prioperative Care)
 • جلد ۱۴ – بهداشت زنان (Women Health)
 • جلد ۱۵ – درمان درد (Pain Management)
 • جلد ۱۶- پرستاری سالمندان (Geriatrics)
 • جلد ۱۷- پرستاری اختلالات سوء مصرف مواد (Substance Abuse Disorders)
 • جلد ۱۸- تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج (Laboratory and Diagnostic Tests)

نمونه منابع مورد استفاده

 1. DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.
 2. Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
 3. Johnson, Joyce Young. Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان