دانلود کتاب پرستاری ایمنی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری سیستم ایمنی

دانلود کتاب پرستاری ایمنی برونر – سودارث

گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل – مروت گیوی

دانلود کتاب پرستاری ایمنی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم ایمنی را شرح دهد.
 • بیماری های منجر به تغییرات پاتولوژیک در سیستم ایمنی را بشناسد.
 • چهار علامت یا نشانه هر یک از بیماری های خاص سیستم ایمنی را لیست کند.
 • مداخلات پرستاری و درمانی مورد انتظار برای بیماری ها یا آسیب های ایمونولوژیک را شرح دهد.

دانلود کتاب پرستاری ایمنی

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ایمنی است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه جلد پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

ساختار کتاب پرستاری ایمنی

مطالب این قسمت (فرآیند پرستاری) در ۱۸ بخش ارائه می شود و هر بخش یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست مطالب کتاب پرستاری ایمنی

 1. عملکرد سیستم ایمنی
 2. عملکرد سیستم ایمنی
 3. بیماری های خود-ایمنی
 4. اختلالات نقص ایمنی اولیه
 5. نقص های اولیه سیستم ایمنی (PIDها)
 6. سندرم هیپرایمونوگلوبولینمی E (HIE)
 7. سندرم نقص ایمنی اکتسابی (Acquired Immunodeficiency Syndrome)
 8. آنافیلاکسی (Anaphylaxis)
 9. رنیت آلرژیک (Allergic Rhinitis)
 10. اسپوندیلیت آنکیلوزان (Ankylosing Spondylitis)
 11. بیماری آدیسون (Addison’s Disease)
 12. سارکوم کاپوزی (Kaposi’s Sarcoma)
 13. لمفوما (Lymphoma)
 14. روماتوئید آرتریت (Rheumatoid Arthritis)
 15. اسکلرودرما (Scleroderma)
 16. مونونکلئوز (Mononucleosis)
 17. ویروس اپشتین بار / سندرم خستگی مزمن (Epstein-Barr Virus/ Chronic Fatigue Syndrome)
 18. بیماری لایم (Lyme Disease)
 19. شوک سپتیک (Septic Shock)
 20. لوپوس اریتماتوز سیستمیک (Systemic Lupus Erythematosus)
 21. تست های تشخیصی حیاتی

واژه های کلیدی کتاب پرستاری ایمنی

 • آلرژی ها (Allergies)
 • آنافیلاکسی (Anaphylaxis)
 • آنتی ژن (Antigen)
 • اختلالات اتوایمون (Autoimmune disorders)
 • سلول های بتا (B cells)
 • ترشح اگزودا (Exudation)
 • هیستامین ها (Histamines)
 • ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV)
 • واکنش های حساسیت مفرط (Hypersensitivity reactions)
 • اختلالات نقص ایمنی (Immunodeficiency disorders)
 • لمفوسیت ها (Lymphocytes)
 • سلول های رید-استرنبرگ (Reed-Sternberg cells)
 • سلول های T (T cells)
 • تریپتاز (Tryptase)
 • کهیر (Urticaria)
 • وسترن بلات (Western blot)

سایر جلدهای کتاب

 • جلد ۱ – سیستم قلب و عروق (Cardiovascular System)
 • جلد ۲ – سیستم تنفسی (Respiratory System)
 • جلد ۳ – سیستم ایمنی (Immune System)
 • جلد ۴ – سیستم خونی (Hematologic System)
 • جلد ۵ – سیستم عصبی (Nervous System)
 • جلد ۶ – سیستم عضلانی اسکلتی (Musculoskeletal System)
 • جلد ۷ – سیستم گوارشی (Gastrointestinal System)
 • جلد ۸ – سیستم آندوکرین (Endocrine System)
 • جلد ۹ – سیستم ادراری تناسلی (Genitourinary System)
 • جلد ۱۰ – سیستم پوششی (Integumentary System)
 • جلد ۱۱ – مایعات و الکترولیت ها (Fluid and Electrolyte Balance)
 • جلد ۱۲ – بهداشت روانی (Mental Health)
 • جلد ۱۳ – مراقبت حین عمل (Prioperative Care)
 • جلد ۱۴ – بهداشت زنان (Women Health)
 • جلد ۱۵ – درمان درد (Pain Management)
 • جلد ۱۶- پرستاری سالمندان (Geriatrics)
 • جلد ۱۷- پرستاری اختلالات سوء مصرف مواد (Substance Abuse Disorders)
 • جلد ۱۸- تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج (Laboratory and Diagnostic Tests)

نمونه منابع مورد استفاده

 1. DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.
 2. Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
 3. Johnson, Joyce Young. Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان