خدمات ترجمک

خدمات انتشارات ترجمک


مجموعه ترجمک از دو بخش کلی تشکیل شده است: چاپ و نشر، ترجمه و تبدیل. گروه چاپ و نشر خدمات مرتبط با انتشار کتاب از قبیل ویراستاری، حروفچینی، طراحی جلد پشت و روی کتاب، نمونه خوانی و بازآفرینی، چاپ و کپی ادیت را انجام می دهد.
گروه ترجمه و تبدیل همان گروه ترجمه ترجمک می باشد که از ترجمک سابق به انتشارات ترجمک منتقل شده است. این گروه شامل مترجم و مولف های حرفه ای است که کارهای ترجمه کتاب، تقویت و تکمیل پایان نامه، تبدیل پایان نامه به کتاب، مراحل چهارگانه ترجمه کتاب شامل ترجمه مقدماتی، ترجمه معکوس و تضمین کیفیت، بازخوانی همکار و ویراستاری، نمونه خوانی و بازبینی را انجام می دهند.

خدمات انتشارات ترجمک به شرح زیر می باشد:

ترجمه کتاب تخصصی

ترجمه کتاب

ترجمک سفارشات ترجمه کتاب های دانشگاهی از جمله ترجمه کتب پزشکی، ترجمه کتب فنی و مهندسی، ترجمه کتب عمومی و هنر، ترجمه کتب حقوقی، فلسفه و منطق را می پذیرد.

ویراستاری ترجمه کتاب و ترجمه پایان نامه

ویراستاری کتاب

ترجمک سفارشات ویراستاری ترجمه کتاب، ویراستاری متون ترجمه شده فارسی به انگلیسی، ویراستاری پایان نامه و ویراستاری پایان نامه و محتوا برای تبدیل به کتاب را می پذیرد.

ویراستاری پایان نامه فارسی

تایپ و حروفچینی

ترجمک سفارشات تایپ و حروفچینی کتاب های دانشگاهی از جمله حروفچینی کتب پزشکی، فنی و مهندسی، کتب عمومی و هنر، تایپ و حروفچینی پایان نامه را می پذیرد.

طراحی جلد

ترجمک سفارشات طراحی پشت جلد کتاب های دانشگاهی ترجمه شده از جمله کتب پزشکی، کتب فنی و مهندسی، همچنین طراحی جلد پشتی و شیرازه کتاب را می پذیرد.

نمونه خوانی و بازبینی

ترجمک سفارشات نمونه خوانی و بازبینی ترجمه کتاب های دانشگاهی از جمله ترجمه کتب پزشکی، ترجمه کتب فنی و مهندسی، ترجمه کتب حقوقی، فلسفه و منطق را می پذیرد.

چاپ و انتشار ترجمه کتاب

چاپ و نشر کتاب

ترجمک سفارشات چاپ و نشر کتاب های دانشگاهی از جمله چاپ کتب پزشکی، چاپ کتب فنی و مهندسی، ترجمه و چاپ کتب حقوقی، فلسفه و منطق را می پذیرد.

تبدیل پایان نامه به کتاب

ترجمک سفارشات تبدیل پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا به کتاب همراه با بازبینی ترجمه پایان نامه از فارسی به انگلیسی را می پذیرد.

تهیه کتاب اورجینال

ترجمک سفارشات تهیه کتاب های مرجع و اروجینال انگلیسی و تهیه کتاب برای ترجمه و انتشار را می پذیرد.

نشر و تبدیل دیجیتال سازی

نشر و تبدیل

تبدیل و ویرایش کتاب ها، اسناد، مدارک، پرونده ها و هر گونه محتوای کاغذی و فیزیکی به داده دیجیتال قابل جستجو و پایگاه داده

تبدیل اسناد کاغذی به داده دیجیتال

دیجیتال سازی

دیجیتال سازی دبیرخانه و کتابخانه های فیزیکی به پایگاه داده دیجیتال قابل جستجو (کوئری)

توسط
تومان